Zekiye Akalın

”Yaşamda ve boyutlarda gezinerek besleniyorum; çoğu insanın unutup kapattığı kapılardan ve hayallerden, çoğu zaman bulunduğum ama ait olmadığımı hissetmediğim bu boyuttan.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

“Fantastik kurgusal öyküler” diyebiliriz. Biraz çağdaş minyatür,  biraz da ikonografiyedir. Ama hiçbir zaman duygudan, bilinçaltından ve hayal gücünden yoksun değildir. Mesela Türk kültürünün en çok kullanılan imgelerinden  biri  olan “at” figürleri  resimlerimde uzatılmış  boyunları, inceltilip uzatılan yüzleri, biraz  şaşkın,  biraz da mahcup  bakan  iri  gözleri  ile bir  çocuk  masalının içinden çıkıp gelmiş  gibidir. Binicisiz ve kuşamsız atlar sadece Türk kültürünün evrensel  bir  imgesi  olmaktan  çıkıp, çocukluk  dönemine ilişkin “özgürlük ve  doğa” kavramlarına  ilişkin bir  bilinçaltı göndermesidir.

Kadınsı bir  zarafet ve inceliğin yansıdığı, kadın figürleri ölçülü, mesafeli duruşu,  iri sürmeli gözlerinde  hüzünlü  bakışları  ile kendi  yaşamını  anlatır. Ellerinde  kimi  zaman  bir  demet  çiçek, kimi zaman ise bir anahtar  tutar. Çoğunlukla  aralanmış  bir  kapının önünde  ya da  yanında  duruyordur. Yapılara ve mekanlara girip çıkmayı sağlayan kapıların; bu somut  işlevlerinin dışında felsefeden sanata kadar  birçok  farklı  alanda bir çok  farklı anlamı  vardır. Antik Çağ’dan başlayarak bir çok inançta “kapılar öbür dünyanın gerçek girişi” gibi algılanır. Hangi  malzemeden  yapıldığı, büyüklüğü, tek  çift  veya  üçlü  oluşu, tasarımı,  üstündeki  şekilleri nasıl  olursa  olsun kapı “ bir  alemden  öbür  aleme geçişin zahmetsiz zaman  aracıdır. Aydınlık  ile  karanlık arasındaki geçittir, dişil bir semboldür  ve  duvarın  karşıtlığıdır”. Resme  zaman  zaman  eklenen, kendi bilinçaltından ödünç alınmış yarasalar, kuşlar, desenler, primitif figürler  fantastik  kurgunun ögeleridir. Bütün ögeler Berna Moran’ın  “Gerçekçiliğin zaman, mekân, karakter kavramlarını, canlı-cansız ayrımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde  alternatif bir dünyayı işin içine katan  anlatıların tümüne verilen ad“   olarak  tanımladığı  fantastik bir anlatım içinde bulunurlar. Bu anlatım  aslında  fantastik bir  kurgudur. Bunca  özgür hayal gücü, grafik tasarımın biraz katı geometrik kompozisyon dili ile kurgulanır. Doğacı derinliğin olmadığı, aynı anda  farklı  mekânsal ve  zamansal  katmanlar  üzerinde yer alan  görsel  imgeler arasındaki  ilişkide, renk çözümlemelerinde  görsel estetiğin ödünsüz  kuralları  işler.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Yaşamda ve boyutlarda gezinerek besleniyorum; çoğu insanın unutup kapattığı kapılardan ve hayallerden, çoğu zaman bulunduğum ama ait olmadığımı hissetmediğim bu boyuttan.

 

Zekiye Akalın, Akus Mi Emena

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Bazen bir çatışma bazen uyum, bazen de aşk… O kadar değişiyor ki ruh halime göre.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Gerçeklik dünyamda pek yer almıyor aslında… Biraz masalsı biraz ikonografi, biraz gerçeküstü.

 

Zekiye Akalın 2019 tüyb

 

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Rüya hayatın bir parçası olduğuna göre rüyalarda olurdu.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık her sanatçıda olması gerekir. Her sanatçı bir ağacı, bir insanı ya da doğayı çizer. Fakat yaratıcıkla kendinden bir şeyler katar. Yoksa zaten sanatımızda özgünlük olmuyor. Yaratıcılıkta son nokta yoktur bana göre.

ZEKİYE AKALIN 2020 AFAROZ TÜYB

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Hayır.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır.

ZEKİYE AKALIN 2020 KATARİS TÜYB

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Sanatta, algılanan ve duyumsananın nasıl kavrandığı ve değerlendirildiği, beğeni ya da biçim uygulaması ya da değerlendirmesi.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye de kadın sanatçı olmanın bir ayrıcalığı yok bana göre. Belki sosyal hayattan çok kendi atölyemde zaman geçirdiğim içindir… Ama bir kadın sanatçı olarak eşimin desteğini aldığım için sanırım başarının yüzde ellisini kendisine borçluyum. Ayrıcalığını yaşamıyorum açıkçası. Herkes gibi sanatımı icra edip, değerli sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz.

Zekiye Akalın

 

 

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: