Tuğba Kafa

”Zihinsel süreçte algılayamazsın, dokunamazsın soyuttur her şey. Bende bu süreci en salt haliyle arınmış, duyumsal, sezgisel olan gerçeklik olarak vurguluyorum.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz ?
Eser bir kaçış yoludur benim yaratım sürecimde. Yaşamdaki karmaşadan sıyrılarak sadeliği tavır olarak kullanıp anlatmak istediğimi karmaşadan uzak, gözü yormadan tek bir çizgi ya da form ile ortaya koyuyorum. En saf öğelerle duyguları ifade edip dinginliği bulabilmek. Ruhsal bunalımları, duyguları hisleri, içsel gerilimleri nesnelerin temsiline yer vermeden en yalın biçimde aktarmak ve dışa vurmak.
2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir ?
İç güdüsel olarak en salt biçimde sezgilerdir. Anlık olarak içsel duygular (sevinç, heyecan, huzur, korku, öfke) ile birlikte yaratımımın dolaysız tetikleyicisi müzik eşliğinde bir diyalog kurarak bu oluşum resimlerimde ifade bulur.

Tuğba Kafa

 

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur ?
Benim için uyumdur. Uyum, ahenk, rahatlık ve denge.
4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor ?
Bir form, biçim, nesne, imge var olmadan önce düşünsel olarak vardır. Zihinsel süreçte algılayamazsın, dokunamazsın soyuttur her şey. Bende bu süreci en salt haliyle arınmış, duyumsal, sezgisel olan gerçeklik olarak vurguluyorum.

 

Tuğba Kafa

 

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu ?
Sonu olmayan bir rüya.
6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız ?
İnsan düşünen, hayal eden varlıklar olup bunları renk, biçim ve imgelerle aktarma gücüne sahiptir. Düşünsel olarak zihninde bir başlangıç yapar. Bunu yaparken de düşünüp, okuyup, izleyip ve süreç içerisinde bunları geliştirerek yeteneği ve çabası ile bir sonuca varır. Yaratıcılık hem başlangıcı hem de sonucu barındırmaktadır.

 

Tuğba Kafa

 

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz ?
Günümüzde popüler kültürün etkisi yaşamın sanat dahil her alanında oldukça büyüktür. Benim eserlerim daha çok dış dünyadan soyutlanma ve arınma olduğu için etkisi yoktur.
8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz ?
Toplumsal dünyanın etkisinden ziyade, bireysel, sezgisel dünyamın etkisinde olan bir süreç ortaya çıkıyor.

 

Tuğba Kafa

 

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir ?
Günümüzde üretilen işlerin çoğunda kavramsal estetik ön plana çıkmaktadır. Fikir, ifade, eleştiri ve anlam daha çok önem kazanmaktadır. Estetik algı artık bu etkenler üzerinden şekillenmektedir.
10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor ?
Henüz yeni yeni başladığım için durumu dışarıdan gözlemliyorum. Galerilerde gördüğüm ve incelediğim kadarıyla kadın sanatçı sayısının oldukça fazla olduğu ve bulunan eserlerinde çok başarılı olduğunu görüyorum. Eminim ki kadınlar olarak çok güzel yerlere geleceğiz.

 

Tuğba Kafa

 

TUĞBA KAFA KİMDİR?

1997 Giresun doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini burada tamamlamıştır. 2016 yılında özel yetenek sınavı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü kazanmıştır. 2020 yılında mezun olarak eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programını kazanmış ve hali hazırda sanat eğitimine, üretimine devam etmektedir.

Similar Posts

2 thoughts on “Tuğba Kafa
  1. Sen aklına koyduğun herşeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve şevkinde var..

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: