Sümeyra İlhan

”Sanatsal uygulamalarım kapsamında gerçekleştirmiş olduğum eylemler, evrenin devingen yapısı içinde insanın yaşadığı çok yönlü değişime ve dönüşüme işaret etmektedir.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Sanatsal uygulamalarım kapsamında gerçekleştirmiş olduğum eylemler, evrenin devingen yapısı içinde insanın yaşadığı çok yönlü değişime ve dönüşüme işaret etmektedir. İnsan benliğinin yaşamış olduğu bu dönüşüm, sanatsal uygulamalarım aracılığıyla görsel alana taşınmaktadır. Çalışmalarım benliğin temsilini oluşturan nesnelerdir. Benliğin bilinçli bilinçdışı varlığının da yansımasıdır. Benlik iç ve dış dinamiklere bağlı olarak kendisini sürekli yıkıp yeniden yapılandırarak tamamlanmaya çalışmaktadır. Benliğin yaşam boyu süren bu işleyişi yine onun bir temsili olan benlik nesnesi olarak sanat yapıtı açısından da mümkündür. Benliğin dinamik bu işleyiş sistemi, onun temsili olan sanat yapıtında da aynı şekilde çalışarak kendini var etmelidir. Benlik nesnesi olarak sanat yapıtı yaratıcısının psikolojik süreçleri, yaşantı deneyimleri, bulunduğu zaman, mekan ve enerji bağlamları arasında yıkım ve yeniden yaratım süreçleri ile kendini tamamlamaya, var olmaya çalışmalıdır. Benlik ve sanat yapıtı eş zamanlı olarak yıkım ve yaratım arasında dönüşerek tamamlanmaya çalışır. İki ve üç boyutlu yüzeyler üzerinde yapıbozuma dayalı çalışmalarım, sabit bir varoluşun, gerçekliğin ve benliğin mümkün olmadığına gönderme yaparak, sanat yapıtına yönelik sayısız okumanın gerçekleştirilmesinin olanaklı olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Doğa, hayatın devingen sistemi içinde sürekli değişen, dönüşen bir yapı olarak sanatsal yaratım sürecime katkı sağlayan kaynağı oluşturmaktadır. Doğanın kendiliğinde yaşamış olduğu geçiş süreçleri ve ona ait görüntü alanları, temsili bir aktarım aracı olarak, çalışmalarımda insanın yaşadığı dönüşüme gönderme yapmaktadır.

Sümeyra İlhan, Sınır-2, (Doğayı Konu Alan, 40 x 45 cm Boyutlarında Yağlıboya Resmin, Tuval Şasesi Üzerinde Yeniden Biçimlendirilmesiyle Oluşturulmuştur, 53 x 49 x 9 cm), 2020

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Yıkım kavramı kapsamında ortaya koymuş olduğum son dönem çalışmalarımda resim yapma eyleminin kesinlikle bir çatışma olduğunu ifade edebilirim. Kendi uygulamalarım açısından bu çatışma,  zaman açısından geçmiş ve şimdi arasında biçim, içerik yönünde çok yönlü bir sorgulamayı içermektedir.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Doğanın farklı biçimlerde yorumuna dayalı olarak gerçekleştirdiğim resimsel çalışmalarım, gerçeklikle bağlantısını koparmamaktadır. Resimlerimde biçimci bir yaklaşımla deformasyona uğrayan doğaya ait imgeler, yine de kendi gerçekliğine ait izleri taşımaktadır. Sanat üretimlerimde; doğaya ait gerçeklik alanı, yaratıma ve yoruma kaynaklık eden bir dinamik olarak varlık göstermektedir.

Sümeyra İlhan, Distopya, tuval Üzerine Yağlıboya, 126×150 cm, 2018

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Sanatsal uygulamalarıma araçsal olarak kaynaklık eden bir konu olarak doğa, eserlerin de konumunu oluştururdu. Resimlerim, doğanın bir parçası olarak varlık gösterirdi.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık kavramını kendi çalışmalarım yönüyle değerlendirdiğimde; çalışmalarımda bu anlamda çift yönlü bir sürecin işlediğini söyleyebilirim. Yaratıcılık, çalışmalarımda bir sürecin sonuna, sonucuna kaynaklık ederken; aynı zamanda başka bir yaratımın da başlangıcını tetiklemektedir. Yaratıcılık mevcut bir yapının, düşüncenin, biçimin yıkımı ile gerçekleştirilen bir eylem olması yönüyle yaratım öncesinde var olanların sonunu, sonucunu oluşturmaktadır. Mevcut yapıların, anlayışların, biçimlerin yıkımı ile gerçekleşen sürecin sonu ise yeni bir yaratımın başlangıcıdır.

Sümeyra İlhan, Benliğin Yıkımı-1, ( Kök-2 Resminin (Tuval Üzerine Yağlıboya, 116 x 140 cm) Kesilerek Yeniden Yapılandırılması ile Oluşturulmuştur, 89 x 116 cm – 140 x 116 cm), 2018

 

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Günümüz dünyasında popüler kültüre yönelik unsurların etkisinden bir birey olarak kurtulmak güç. Bu etkileri çok yönlü olarak hayatımda hissediyorum fakat popüler kültürün sanatsal üretimlerime etki ettiğini düşünmüyorum. Çalışmalarım yapısal olarak hem içerik hem de biçim yönüyle popüler kültürün etkisinden uzak.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Toplumun parçası olarak, içinde yaşadığımız toplumsal bir yapının etkisinden soyutlanmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu yönüyle yaşadığım coğrafyanın siyasi, kültürel, ekonomik ve dini olmak üzere pek çok yapısının; bilinç ya da bilinçdışı düzeyde hayatıma ve sanat anlayışıma etki ettiğini söyleyebilirim.

Sümeyra İlhan, Parçalanma-1, 2020. (Doğayı Konu Alan, 50 x 60 cm Boyutlarındaki 4 Adet Yağlıboya Resmin, Belirli Bir Sistemde Tahrip Edilmesi ve 50 x 70 cm Boyutlarında Pleksiglas Levhalar Üzerinde Kurgulanması ile Oluşturulmuştur), 2020

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Günümüz sanatı çok yönlü dinamikleri içinde barındıran karma bir yapıya sahip. Özellikle uygulamalara kaynaklık eden düşünce, uygulama yöntem ve tekniklerinin çoklu yapısı estetiğin güncel söyleminin de çeşitliliğini beslemektedir. Sanat, piyasa, kültür ve pazar ilişkisi bağlamında belirli kurum ve kuruluşların amaçlı söylemleri, estetiğin de güncel söylemlerini oluşturuyor. Bu söylemler, sanatın kendiliğinden çok belirli kişi ve kurumlara yönelik yargıları kapsıyor.

 10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadın sanatçı olmak benim için avantaj ya da dezavantaj olarak değerlendirdiğim bir durum değil. Sanatın gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi sürecinde özellikle cinsiyetçi bir ayrım yapmıyorum. Bu yönüyle de kendimi ‘kadın sanatçı’ olarak ayırmıyor; sanat alanında üretimler gerçekleştiren, sanatsal kaygıları olan herhangi bir insan olarak görüyorum.

 

Sümeyra İlhan, İmha-3, (Distopya-4 İsimli, 25 x 25 cm Boyutlarında, Tuval Üzerine Yağlıboya Resmin, Odun Kömürü, Kurşun, Çerçeve ile Kurgulanmasıyla Oluşturulmuştur, 43 x 43 x 9 cm), 2019

 

   SÜMEYRA İLHAN KİMDİR ?

1988 yılında Bursa’da doğdu. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde Lisans ve 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik eğitimini 2020 yılında tamamlayan Sümeyra İlhan, 2016 yılında atandığı Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi Doktor olarak görevini sürdürmektedir.

Akademik Görev ve Deneyim

Arş. Gör.       Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü       2016  –

Kişisel Sergiler

2012 Sümeyra İlhan Resim Sergisi, Çanakkale Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Çanakkale

2009 Sümeyra İlhan Desen Sergisi, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Sergi Salonu, Bursa

Sanatsal Çalışmalar /  Grup Sergiler

2019 Genç Etkinlik-8, Mustafa Kemal Kültür Merkezi, İstanbul, Küratör: Denizhan Özer

2019 37. Dyo Sanat Ödülleri İstanbul Sergisi, Galata Rum Okulu, İstanbul, Küratör: Denizhan Özer

2019 Kiwanis Kulübü Sergisi, Galeri Soyut, Ankara

2018 Yeni Aralık Sergisi, Galeri Soyut, Ankara

2018 Galeri Soyut Sanatçı Buluşmaları-3, Füsun Sayek Kültür Evi, Hatay

2018 Tema Duman, Galeri Soyut, Ankara

2018 Yüzleşme, Gravür Atölye Sergisi-7, Ankara, Küratör: Hasan Kıran

2018 103. Yılında 103 Eserle Çanakkale Zaferi davetli Ulusal Grup Sergisi, Çanakkale Evi, Çanakkale

2018 8 Mart Kadın Akademisyenler Sergisi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Galerisi, Kastamonu

2018 İstiklal Yolundan İstiklale Öğretim Elemanları Grup Sergisi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Galerisi, Kastamonu, Küratör: Serkan İlden

2017 IX. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri Grup Sergisi, Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Sergi Salonu, İzmir

2017 Uluslararası Gençlik Buluşması Jüri Davetli Grup Sergi,  YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van

2017 2. Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Grup Sergisi, Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi,  Kastamonu

2017 “Avusturya: Uzak Ama Bir O Kadar Da Yakın”,  Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul

2017 Ulusal Jürili 19 Mayıs Grup Sergisi, İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Fuaye Alanı, İskenderun, Küratör: Adem Çolak, Merve Düzağaç Çolak

2017 “Tehlike” Gravür Atölye Sergisi VI, Detay Sanat, Ankara, Küratör: Hasan Kıran

2017 Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Jüri Davetli              Grup Sergi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu Sergi Salonu,  Kastamonu

2017 Aramızda, Galeri Çankaya, Ankara

2017 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Grup Sergisi, Kastamonu Üniversitesi 10. Yıl Kutlama Faaliyetleri, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Galerisi, Kastamonu

2017 Ekim Geçidi16, Deniz Müzesi Muavanet-i Milliye Sergi Salonu, Çanakkale

2016 “1. Uluslararası Mail Art Bienali”, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu, Tekirdağ, Küratör: Mustafa Cevat Atalay

2016 Karadeniz Bölgesi GSF Öğretim Elemanları Grup Sergisi, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Ordu

2016 Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları “Grup Sergi”, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Galerisi,  Kastamonu

2013 35. Dyo Resim Yarışması Sergisi, Cer Modern Sanatlar Merkezi, Ankara

2011 Nuri İyem Resim Ödülü Sergisi, Evin Sanat Galerisi, İstanbul

2011 Yunus Emre Resim Yarışması Sergisi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir

Yayınlar

2019, Çağdaş Sanatta Yıkım.  Sanat Yazıları Dergisi, 41. Sayı

2018, Gustav Metzger-Oto Yıkıcı Sanat, 3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun

2018,  Son Kurgu: Etant Donnes, Sanat Yazıları Dergisi, 39. Sayı

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: