Setanay Sipahi

 ”Zihnimde tasarladığım tiplemeler, doğrusal algıladığımız zamandan izler taşıyor…Kısacası hem her şey, hem hiç bir şey olmayı deneyimlemiş karakterler onlar. ”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Elimdeki malzeme ile kendimi sağaltırken, ortaya çıkaracağım eserin biçim ve içerik açısından uyumlu olmasını oldukça önemsiyorum. “İzleyici olarak sanattan ne bekliyorum, ya da beni etkileyen eserler nasıl? ” minvalinde ki sorular üretim sürecimde epey yol gösterici oluyor. Teknik açıdan mükemmel çözümlenmiş biçimler çok kısa süreli tatmin yaşatırken  (burada “sıradaki gelsin” ya da “geçiniz” gibi hislere mani olamıyorum), aynı şekilde yalnızca içeriğiyle zihne hitap eden eserler ise, sadece o an doyuruyor (“aaa ne yaratıcı bir başkaldırı” düşüncesi öylece kala kalıyor). Biçim ve içeriğin eserdeki dengesi, hem zihne hem de kalbe hitap eden ahenkli bir bütün çıkarıyor ortaya. Dengede kalabilmek için, durmadan bu uyumu araştırdığımı söyleyebilirim.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Kendime dönme isteğim ve dışarıdan bir gözle olan bitene izleyici gibi tanıklık etme ihtiyacım, elime çamuru almamda ki en büyük etken. Tabii bu isteğin öncesinde büyük taşlar var eteğimde biriktirdiğim. Abartılı ya da dramatik bir söylem gibi algılanacak olsa da, sanatçının yaratımını tetikleyen kaynağın ızdırap ile ilişkili olduğunu düşünüyorum.  Izdırap ve acı gibi duygulardan özgürleşme çabam, yaratım sürecimi tetikleyen esas kaynak. Ancak özgürlüğün bu noktada keyfilik değil, sınırlama olduğunu hatırlatmak isterim.

Setanay Sipahi, Biri Bizi Gözetliyor, 27x56x56 cm Karışık teknik ve sıraltı fırça dekoru, 1160°C, 2017.
Setanay Sipahi, Biri Bizi Gözetliyor, 27x56x56 cm Karışık teknik ve sıraltı fırça dekoru, 1160°C, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Yaratmaya niyet ettiğim tasarımlar çatışma itkisiyle oluşuyor. Çamurun seramik olma serüveni başladığı zaman, bu kavga yerini; barışa, uyuma, huzura hatta coşku ve sevince bırakıyor.  Ona şekil verdikçe, ben de değişiyor, dönüşüyorum ve bu döngü sürekli tekrar ediyor.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Gerçeklik; bireysel, kültürel ve evrensel anlamları olan bir kavram. Belli bir akımın ya da anlayışın temsilcisi olmasam da uzun yıllardır soyut figüratif heykeller üretiyorum. Çalışmalarım şüphesiz; benim, dolayısıyla kültürümün ve evrenin gerçekliğini yansıtıyor. Sonrası izleyicinin gerçeklik algısıyla alakalı…

Setanay Sipahi, Her Şeyin Bir Şeyi Var”, 18x43x43 cm Karışık teknik ve sıraltı fırça dekoru, 1160°C, 2018.
Setanay Sipahi, Her Şeyin Bir Şeyi Var”, 18x43x43 cm Karışık teknik ve sıraltı fırça dekoru, 1160°C, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setenay Sipahi, Aklı Başında Değil”, 26x32x11 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1220°C, 2020.
Setenay Sipahi, Aklı Başında Değil”, 26x32x11 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1220°C, 2020.

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Eserlerim benim gibi hayatın bir parçası.  Zihnimde tasarladığım tiplemeler, doğrusal algıladığımız zamandan izler taşıyor.  Üretim aşaması tamamlandıktan sonra ise artık geçmişteler. Bir zamanlar çılgınlar gibi âşık olmuş, kafası karışmış, dünyanın haline kederlenmiş, hayatı tiye almış, depresyon hırkasını sırtına çekmiş… Kısacası hem her şey, hem hiç bir şey olmayı deneyimlemiş karakterler onlar.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık ne bir başlangıç, ne de sonuç. Yaratıcı döngü sürekli devam ediyor ve hiç bir zaman sona ermiyor.  Yoga felsefesinde beş eylem olarak tasvir edilen yaratım çemberini, sanatsal yaratım süreciyle özdeştiriyorum. Öğretiye göre, evrende gerçekleşen her şey “Panca- krtya” olarak tanımlanan beş yasanın birini ya da daha fazlasını yansıtır.  Bu eylemlerden ilki; yaratmak ve kendini ifade etmek ikincisi; sürdürmek, devam ettirmek, üçüncüsü; geri çekilmek, çözünmek, dördüncüsü; saklamak, gizlemek, beşincisi ise; açığa çıkartmak, sevmek ve özgürlük olarak tanımlanır. Söz konusu beş davranışın beşi de sanatsal yaratımla ne kadar da ilişkili, öyle değil mi?

Setanay Sipahi, Süper Ana Tanrıça, 14x36x36 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1080°C, 2018.
Setanay Sipahi, Süper Ana Tanrıça, 14x36x36 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1080°C, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Sevsem de, sevmesem de, geleneksel çini motiflerini aygaz tüpünün üzerine giydiren bu popüler kültürün bir parçasıyım. Hepimiz süper akıllı telefonlar kullanıyor, aynı farkındalık kitaplarını okuyor, aynı demleme kahveyi içiyoruz. Hepimizin aynı küresel ısınmaya, nesli tükenen hayvanlara ve pandemiye kafası bozuluyor. Bozulan kafalarımızı, yine hep beraber; mandala çizerek, nefes egzersizleri yaparak kısacası aynı spiritüel öğretiler eşliğinde tamir ediyoruz. Anlaşılacağı üzere içeriği boşaltılmış, hatta ticarileştirilmiş kavramları hicivli bir dille ele almayı seviyorum. Yarattığım sahte estetik; seramik yüzeylere işlediğim motiflerde, dekorlarımda kullandığım renklerde ve karakterlerimin aksesuarlarında vücut buluyor.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Sanatçının toplumsal ve evrensel değerlerden etkilenmemesi söz konusu olamaz.  İnsan toplumsal bir varlık. Sanatçı ise, toplumun ve insanlığın sorunlarına duyarlı kişi olarak çıkıyor karşımıza.  Bu etkileşimi yoğun olarak yaşıyor ve hissediyorum.  Ancak bir süre sonra tüm etken ve etkilerden mümkün olduğunca arınarak, derinliklere, kendi gerçekliğime seyahat ediyorum.

Setenay Sipahi, To The Memory Of Pre-Columbians, 12x19x10 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1060°C, 2017.
Setenay Sipahi, To The Memory Of Pre-Columbians, 12x19x10 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1060°C, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Doğruyu söylemek gerekirse bu konu üzerine düşünmek beni kaygılandırıyor. Çok sevdiğim Marcel Duchamp’ın bizlere özür borcu olduğunu düşünüyorum. Lafı uzatmadan özetlemek gerekirse;  estetiğin ya çok ilerisindeyiz, ya da gerisinde.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Çoğumuz ifade özgürlüğünün kallavi bir çağ yalanı olduğu, seçme özgürlüğün bizlere bırakılmadığı sözde demokratik dünyalarda yaşıyoruz.  Hal buyken bırakın kadın sanatçı olmayı; kadın olabilmek, hele ki insan olabilmek oldukça zor… Birey ve toplum tarafından ilk anda fark edilmeyen ama zihne yerleşerek belli bir bakış açısı, ezber ve tutum oluşturan durumları yaratarak sorgulamakta neyse ki hala özgür hissediyorum. Ama bir kadın olarak bu ülkede ne kadar özgürüm? İşte bu sorunun cevabından emin değilim.

Setenay Sipahi, Maymun Gözünü Açtı, 14x30x30 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1100°C, 2018.
Setenay Sipahi, Maymun Gözünü Açtı, 14x30x30 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1100°C, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setenay Sipahi, İyi Geceler Öpücüğü”, 36x41x9 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1200°C, 2020
Setenay Sipahi, İyi Geceler Öpücüğü”, 36x41x9 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1200°C, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setenay Sipahi, Dönüşüm, 13x34x34 cm, Karışık teknik ve astar dekoru, 1080°C, 2018
Setenay Sipahi, Dönüşüm, 13x34x34 cm, Karışık teknik ve astar dekoru, 1080°C, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setenay Sipahi, Tin ve Ten Muslukları”, 12x25x26 cm Karışık teknik ve astar dekoru, 1080°C, 2018.

 

Setenay Sipahi, Dünyalar Arasında, 14x20x40 cm Karışık teknik ve sıraltı fırça dekoru, 1160°C, 2017.

 

SETENAY SİPAHİ KİMDİR?

1988 yılında Prizren-Kosova’da doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden ilk anadal ve Cam Bölümü’nden ikinci anadal diploması alarak mezun oldu. 2018 yılında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı ve Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. Yurt içi ve yurt dışında Seramik-Cam sanatları üzerine iş tecrübeleri olan Setenay Sipahi, 2016 yılından beri Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2019 yılında Cihangir Yoga’da tamamladığı 200 saatlik uzmanlık programının ardından kurumunda hatha yoga dersleri vermeye başlayan Sipahi, yoga felsefesini, yeni başladığı 120 saatlik Sanat Terapi Eğitimi’yle birleştirmek üzere akademik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Pek çok sergi, bilimsel toplantı ve sertifikalı eğitime katılmış sanatçının, çeşitli sanat ve tasarım yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır.

Eğitim

2018…Sanatta Yeterlik: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı-Sanatta Yeterlik, Eskişehir, Türkiye

2018 Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı-Tezli YL, Eskişehir, Türkiye

2013 Lisans: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Cam Bölümü İkinci Anadal, Eskişehir, Türkiye

Staj Deneyimleri ve Burslu Eğitimler

2012: 6 Ağustos-14 Eylül, Real Fabrica de Cristales de La Granja (Royal Glass Factory / Kraliyet Cam Fabrikası), Sıcak Ürün Şekillendirme ve Tasarım Bölümü, Cam Bölümü Staj Öğrencisi, La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya.

2011-2012 Lisans: Escuela Superior Del Vidrio (Higher Education Institution of Glass / Cam Sanatları Enstitüsü), Erasmus Öğrenim Öğrenci Değişim Programı, Cam Bölümü Lisans Öğrencisi, La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya.

2010: 30 Haziran-2 Ekim, La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany, Erasmus Staj Öğrenci Değişim Programı, Seramik Bölümü Staj Öğrencisi, Asistan, Certaldo-Firenze, İtalya.

 

Akademik Dereceler/Görevler

2016…: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Araştırma Görevlisi, Kayseri, Türkiye

Çalıştığı Kurumlar

2015-2016: Güz ve Bahar Dönemi, Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, ”GMS351 Hamur Şekillendirme Yöntemleri (2+0 – 3,0)” dersi yürütücüsü, Eskişehir, Türkiye

2012: 8 Temmuz-4 Ağustos, La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany, Asistan, Certaldo- Firenze, İtalya

2012:  26 Mayıs-23 Haziran, Foundacion Ninos de Guarataro-Fundacion Centro Nacional del Vidrio, Escuela de Artesania en Vidrio, Şalomada Boncuk Yapımı Eğitmeni, Yoro, El Progreso, Honduras

2012: 2 Nisan-20 Mayıs, La Fabrica de Vidrio- Al Grupo SGD La Granja Vidrieria, Şalomada Boncuk Yapımı Eğitmeni, La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

2011: 3 Temmuz-3 Eylül, La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany, Asistan, Certaldo-Firenze, İtalya

2009: Yaz Dönemi: Eagle Rock Resort Hotel, Market Yöneticisi, Hazleton, Pennsylvania, USA.

2007: Mart-Haziran, Kütahya Belediyesi, Ressam, Kütahya, Türkiye.

Bilimsel Araştırma Projeleri

Haziran 2016 – Temmuz 2018 (Sonuçlandı): BAP Projesi Araştırmacısı (Lisansüstü Projesi), ”Orta ve Güney Amerika Medeniyetlerinde Ezoterizmin Geleneksel ve Çağdaş Seramik Sanatına Yansımaları”, Bütçe: 9.990,604 TL, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Mayıs 2016 – Şubat 2018 (Sonuçlandı): BAP Projesi Araştırmacısı (Genel Amaçlı Proje), ”Hamur Şekillendirme Yöntemleri” Dersinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerine Katkılarının Değerlendirilmesi, Bütçe: 47.534,21TL, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Ödüller

2016: 1. Çocuklar için Yaratıcı Sağlıklı Tabak Sunumları (YA-SA-TA-SU) Yarışması, 3.’lük Ödülü, İstanbul, Türkiye

2015: 9. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması 2015, ”Prof. Dr. Cemal Cingi Özel Ödülü”, Eskişehir, Türkiye

2001: Kültür Bakanlığı Dösim 4. Kültürel Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması ve Sergisi, Jüri Özel Ödülü, Ankara, Türkiye

2001: 6.Uluslararası Eskişehir Festivali ResimYarışması, İkincilik Ödülü, Eskişehir, Türkiye

Kişisel Sergiler

2013: 23 Eylül 24 Kasım, ”Harikalar Diyarı için Mutfak Eşyaları” Real Fabrica de Cristales de La Granja-Museo del Vidrio (Kraliyet Cam Fabrikası-Cam Sanatları Müzesi), La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

Karma Sergiler

2018: 4 Mayıs-16Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu,”Büyük Buluşma Sergisi 2018”, Kayseri, Türkiye.

2017: 18 Mayıs-8 Haziran, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi (MAKSE), ”4. İstanbul Seramik Sanat Günleri”, İstanbul, Türkiye.

2017: 27 Nisan-12 Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, ”Kuş Uçuşu Uzaklık II”, Kayseri, Türkiye.

2015: 8 Haziran-8 Ağustos, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ”Lisansüstü 2015”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrenci Sergisi, Eskişehir, Türkiye

2013: Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, 2012-2013 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Bitirme Projeleri Sergisi, Eskişehir, Türkiye

2013: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Galeri S, ”Birlik – Cam & Seramik” Karma Öğrenci Sergisi, Eskişehir, Türkiye

2011: Pera Müzesi, ”Şimdiki Zamanlar”, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010-2011 Öğrenci Bitirme Projeleri Sergisi, İstanbul, Türkiye

2010: Yaşar Üniversitesi, Karma Öğrenci Sergisi, İzmir, Türkiye

2010: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi, Eskişehir, Türkiye

2009: İstanbul Kültür Üniversitesi, Çağdaş Sanat Atölyesi, Cam Sanatı Sergisi, İstanbul, Türkiye

2009: Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yıl Sonu Öğrenci Sergisi, Eskişehir, Türkiye

Yarışmalı Jürili Sergiler

2017: 8. Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sakarya, Türkiye.

2016: 14. Uluslararası Altın Testi Seramik Yarışması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir, Türkiye.

2015: 6. Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sakarya, Türkiye.

2015: 9. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması 2015, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir, Türkiye.

2013: 8. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması 2013, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, Türkiye.

2012: 3. Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Sakarya, Türkiye.

2011: SERES 11-2. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Ana Tanrıça Konulu Seramik ve Cam Sergisi, Anadolu Üniversitesi, Yeni Açık Öğretim Binası Sergi Salonu, Eskişehir, Türkiye.

2010: 7. Uluslararası Muammer Çakı Öğrenci Seramik Yarışması 2010, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir, Türkiye.

2002: Antalya Film Festivali Resim Yarışması, Antalya, Türkiye.

2001: İlköğretim Öğrencileri Arası Evrensel Diller Resim Yarışması, Eskişehir, Türkiye.

Katıldığı Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

2017: 6th World Conference on Design and Arts (WCDA-2017), Zagreb, Hırvatistan

2014: SERES 14 – 3. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, Türkiye

2011: 1.Uluslararası Raku Eğitim Programı, Eskişehir, Türkiye

2010: 4.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye

2009: 1.Uluslararası IMECE Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye

2009: 1.Uluslararası Sırüstü Resimler Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye

2009: SERES 09 – 1.Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve BoyaSemineri,  Eskişehir, Türkiye

Yayınlar ve Sunumlar

Sipahi, S. ve Ekincek S.(2018) The Use of Metaphors in the Interpretation of Taste Experience. 11th Tourism Outlook Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 4563209) Eskişehir, Türkiye.

 

Sipahi, S., Yılmaz, H. (2017). An Evaluation on the Relation between Gastronomy and Art: The Case of Ferran Adria. 6th World Conference on Design and Arts (WCDA-2017), Tam Metin Bildiri Sözlü Sunumu, Zagreb: Hırvatistan.

Sipahi, S., Yılmaz, H. (2017). An Evaluation on the Relation between Gastronomy and Art: The Case of Ferran Adria, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4 (11), 329-334.

Sipahi, S., Ekincek, S. ve Yılmaz, H. (2017). Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi, Research on the Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 381, 396., Doi: 10.21325/jotags.2017.100 (Yayın No: 4563209)

Sipahi, S., Ekincek, S. ve Yılmaz, H. (2016). “Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi”. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 20-23 Ekim, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, s. 1200-1212.

Katıldığı Sertifikalı Kurslar

2021: 11 Ocak…: “Online Sanat Terapi Eğitimi 120 Saat” Eğitmen: Hira Selma Kalkan. Monsakademi, Bursa, Türkiye

2018 – 2019: 9 Kasım – 5 Mayıs: “Cihangir Yoga’nın Temelleri Uzmanlık Programı 200 Saat” Eğitmenler: Zeyneb Uras, Duygu Bingöl, Bade Gül Kılınç, Barış İşcan. Cihangir Yoga, Ankara, Türkiye

2013: 26 Mart – 27 Mart ”Cam ve Seramiğin Birliği Üzerine Tasarım” Kursu Veren  Sanatçılar: Agnieszka Bar & Antonina Joszczuk. Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Eskişehir, Türkiye

2012: 29 Temmuz – 3 Ağustos, ”Çömlekçi Tornası Sanatı” Sanatçı: John Colbeck. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo- Firenze, İtalya

2012: 22 Temmuz – 28 Temmuz, ”Porselen Kâğıt Hamuru” Sanatçı: Luca Tripaldi. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo- Firenze, İtalya

2012: 15 Temmuz – 21 Temmuz, ”Raku Teknikleri” Sanatçı: Pietro Elia Maddalena. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo- Firenze, İtalya

2012: 8 Temmuz – 14 Temmuz, ”Porselen Çamuru ile Takı Yapımı” Sanatçı: Luca Tripaldi. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo- Firenze, İtalya

2012: 16 Nisan – 23 Nisan, ”Cam Üzerine Serigrafi Baskı” Sanatçı: Angela Teunissen. Escuela Superior Del Vidrio (Higher Education Institution of Glass), La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

2011: 1 Aralık – 5 Aralık, ”Sıcak Cam Şekillendirme Yöntemleri” Sanatçı: Vesa Varrela. Escuela Superior Del Vidrio (Higher Education Institution of Glass), La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

2011: 24 Kasım – 31 Kasım, ”Pasta de Vidrio (Pate de Verre)” Sanatçı: Joan Crous. Escuela Superior Del Vidrio (Higher Education Institution of Glass), La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

2011: 10 Kasım – 21 Kasım, ”Elektrikli Cam Fırınları Yapımı” Sanatçı: Antonio Garcia Bermejo. Escuela Superior Del Vidrio (Higher Education Institution of Glass), La Granja de San Ildefonso (Segovia), İspanya

2011: 24 Ağustos – 3 Eylül, ”Çömlekçi Tornası ile Yaratıcılığınızın Keşfine Çıkın / Soda Pişirimi” Sanatçı: Ruthanne Tudball. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2011: 14 Ağustos – 23 Ağustos, ”Toskana Tarzı Raku Pişirimi” Kursu Veren Sanatçılar: Pietro Elia Maddalena & Orietta Menguci. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2011: 3 Temmuz – 16 Temmuz, ”Evcil ve Vahşi” Kursu Veren Sanatçılar: Tip Toland & Beth Cavener Stichter. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010 Ekim – 2011 Mayıs: Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları-OMEK ”Cam Boncuk Yapım Kursu”, Eskişehir, Türkiye

2010: 19 Eylül – 2 Ekim, ”Kap Kaçakta Farklı Formlar” Kursu Veren Sanatçı: Ellen Shankin. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 11 Eylül – 18 Eylül, ”Toskana Tarzı Kristal Sırların Büyüsü” Kursu Veren Sanatçı: Luca Tripaldi. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 29 Ağustos – 11 Eylül, ”İtalya’da Yiyeceklerin Sunumu-Kap Kacak Dekoru”  Kursu Veren Sanatçı: Jan Edwards. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 18 Ağustos – 28 Ağustos, ”Torna Teknikleri ve Soda Pişirimi” Kursu Veren Sanatçı: Pietro Elia Maddalena. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany- Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 1 Ağustos – 14 Ağustos, ”Kendinden Emin Torna Çekmek / Kap Kacak Yapımı” KursuVerenSanatçılar: Dona Polseno& Rick Hensley.  La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 25 Temmuz – 30 Temmuz, ”Raku Teknikleri” Kursu Veren Sanatçı: Luca Tripaldi. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 18 Temmuz – 24 Temmuz, ”Sagar Pişirimi” Kursu veren sanatçı: Patty Wouters. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

2010: 30 Haziran – 3 Temmuz, ”Torna Maratonu” Kursu Veren Sanatçı: Pietro Elia Maddalena. La Meridiana International School of Ceramic Art in Toscany-Certaldo-Firenze, İtalya

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: