Serap Beyhan Özergin

Sanat; sevgi-sevgisizlik, acı-mutluluk, giden-kalan, aşk-boşluk, kazanmak-kaybetmek döngüsünde bir iç dökmesi gibi… Yani sanat anlayışım yaşam anlayışımla özdeş. Birlikte gülüyor ağlıyor, söylüyor susuyor bazen küsüyor bazen bağırıyoruz.

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Sanat eğitimime başladığım zamandan bu yana hem bilinçli ve usa vurum yaparak hem de hayalperest bir yapıda sürekli yaşamın döngüsü içindeyim. Bu çark beni kendi içime döndürüp sorgulatılırken diğer yandan gidenle-kalanlar-göçenlerin bende yarattığı boşluk ve tam zıttı doluluk sanattaki dışavurumumu da belirledi. Sanat; sevgi-sevgisizlik, acı-mutluluk, giden-kalan, aşk-boşluk, kazanmak-kaybetmek döngüsünde bir iç dökmesi gibi… Yani sanat anlayışım yaşam anlayışımla özdeş. Birlikte gülüyor ağlıyor, söylüyor susuyor bazen küsüyor bazen bağırıyoruz.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Yaratımım elbette ki yaptığım onlarca resimler, eskizler, öğrenci eğitmelerim, seramik çalışmalarım, yaşamı tüketişim-üretişim, yaşamın içindeki duruşum, aşk ve yaşamın geçmişi-geleceğine duyduğum merakla tetiklendi diye düşünüyorum. Bende oluşan bilgi birikimi ve bu çağa ait birikimi istediğim çağa uyarlama isteği ya da seramik çalışırken incelediğim eski çağlarda yapılmış objeler… Bende, imgemde yığılmış olan resimleri fotoğrafları, arkeolojik incelemeleri alarak görünmez bir kapıdan girdim ve katmanları aşıp eski Türklerin Kurganlarından (Höyük-Gömüt) çıkan İskit altınlarındaki figürlerden, Selçuklu dönemine ait çinilerden, Osmanlı Minyatürlerinden ve birçok geçmiş tarihe ait buluntulardaki figürleri bazen değiştirip-dönüştürüp bazen olduğu gibi kendi figürlerimle birleştiriyorum. Oluşturduğum biçimleri espasta kurduğum kompozisyona dahil ediyorum.

Serap Beyhan Özergin

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

İnsan zaten çatışma içinde olan bir varlıktır ve çoğu zaman çelişkiler yumağıdır… Belki de sonlu olduğumuzu bilerek sonsuzluğa ulaşmak istiyoruz. Bu isteme bilim ve sanat aracılık eder ve bu iki etken ile amacına ulaşmaya çalışır ki, bilim de sanat da kendi içinde çatışma içindedir. Her ikisi de bir evvelki bilgi ve sanatla çatışma içinde gelişmiş. Evren de böyle geliştiğine göre tam da çatışmanın yarattığı uyumu sanatıma yansıtıyorum diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş çağlarla bugünü çatıştırıp gerek resim dilinde gerekse teknik dille uyum içinde bir harmoni/estetik içine sokma çabaları içindeyim. Terapist ve psikologların hastalarına resim yapın tavsiyesi, kişinin iç çatışmalarını sanat aracılığı ile boşaltma amacını gütmekte kanımca!

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Aslında tüm sanatlar özünde gerçeklikten yola çıkar, esere dönüştüğünde kimi soyutlanır kimi metamorfoza uğrar, geometrik, renkçi, hiperrealist… Kimi gerçeği anlatmak ister kimi hayallerini… Benim gerçekliğim ise binlerce yıl öncesinde toprağa gömülmüş nesneleri kendi iç tepkilerimle tuvallerimde yaşatmak. Belki de benim için toprak altındaki çoğu şey çok değerli ve çok anlamlıdır.

Serap Beyhan Özergin

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Geçmişten geleceğe uzanan uzun bir zaman tünelinde olabilir.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Sanırım son otuz yılda yaratıcılık, yetenek, zekâ konusunda yapılan çalışmalar oldukça hız kazandı ve beynin tüm fonksiyonları artık görülür durumda. Tabi bizler sanatçılar olarak yetenek-yaratıcılık, zeka- bilgi ve bir dolu duyusal hislerle sanat yaptığımızı var sayıyoruz. Bununla birlikte hepsinin öğrenilebilir, geliştirilebilir olduğunu kabul ediyoruz. Tüm bunlar olumlu çevre şartları, olumsuz çevre şartları ile gelişip var iken yok olabilir. Sanatta yaratıcılığı varsayacak olursak, merdivenin birinci basamağından son basamağına kadar üretmek-yaratmak ikilisi ile yola çıkar ve yorulmadan tırmanırsanız başlangıcı ve sonu oluşturmuş olursunuz. Yaratıcılık tek bir edim değildir. Tekrar tekrar başlar ve biter. Her başlangıç sonun başlangıcıdır. Her son yeni bir yaratı başlangıcıdır. Ürettiğin sürece…

Serap Beyhan Özergin

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Hayır, hissetmiyorum, tam da aksine yeni bir kültürü değil eski kültürleri tıpkı toprağı kazar gibi tuvalimdeki renkleri kazıyarak ortaya çıkartıyorum.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınıza etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

Eğer dağ başında yaşamıyorsak toplumsal dünyanın dayattığı her şeyden etkilenebiliriz. Ancak tükenmişlikle taklite sığınmak, dönüp tekrar tekrar geçmiş sanatçıların eserlerini yaparak yeni bir akım diye nitelendirmek bir kaçış noktası kanımca. Sanatçı, kendinde oluşturamadığı değer ve kabul görüşü, değer kazanmış ve kabul görmüş sanatçıların eserleri ile kazanacağını varsayması sanata değil de dünyaya yaranma çabaları değil de nedir? Tabi ki hepimiz sanatçı olarak sanat dili, sanat tekniklerini eserlerimize uyarlıyoruz ama birebir yapmak hiç bana göre değil.

Serap Beyhan Özergin

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Çağımızda estetik her şey gibi değişime uğramış durumda. Estetik, popüler kültürün argümanlarından besleniyor ve modasal bir yanı da oluşturulmuş. Kişinin kendi estetik duyumlarını oluşturması, erken geliştirebilmesi sanatsal yetilerle doğmasından başlar diye düşünüyorum. Kaldı ki böyle bir şansa sahip olmasa dahi çok okumak çok izlemek, düşünce alışverişi yapmak da öznel seçimler yapabilmeyi, sanatsal dışavurumda estetik izlerle yapı oluşturmayı ve hatta insan kendi doğal davranışlarında da estetik bir tat oluşturmayı başarabilir. Güzelin estetiği olduğu kadar çirkinin de estetiği var bence, özellikle sanat dilinde. Kısacası estetik artık daha fazla göreceli bir kavram!

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Kendi içimde çokça hissettiğim bir burukluk olmasa da geçmişten günümüze sanat disiplinlerinde erkek egemen bir yapı egemen olduğunu gözlemlemekteyim. Ayrıca ne yazık ki tüm dünyada bu durum böyle görülüyor. Belki de ben ve benim gibi birçok kadın sanatçı çalışmalarını özgürce yapabildiği için şanslıyız. Yalnızca biyolojimizin, yaşantımızdaki seçimlerimizin bizi doğal olarak engellediği, çalışmalarımızı önlediği gerçeğini yadsıyamam. Elbette bizim toplumumuzun da önceliği erkek sanatçıları yüceltmek ne yazık ki…

Serap Beyhan Özergin

 

Serap Beyhan Özergin 

SERAP BEYHAN ÖZERGİN KİMDİR ?

03.10.1969/İstanbul

1986-1991 MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM ANA SANAT DALI mezunu. Sırasıyla, İstanbul Özel Oğuz Kaan Koleji, Adana Başkent Üniversitesi Özel  Gönen Okulları, Adana Şehit Öğretmen Sait Korkmaz İ.Ö.O, Adana Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmenliği yaptı. Eğitmenliğini  kendine ait Piiart Sanat Atölyesinde sürdürmektedir.

Seçme Sergiler:

2020        :1001 Müzayede 9. Karma Online Resim Sergisi Ve Müzayede

2020        : “Online Pop-up Art Store” Sergisi. Vagabond Galeri/Adana

2020        : “Biz Eskiden Kart Atardık” Online Sergi

2020        : “breeze” Art Exhibition. Meltem Resim Heykel Sergisi. Göcek/Muğla

2020        : Kuytu Artline,”ll.Çevirimiçi”Karma sergisi.Don Kişot & kuytu artline

2020        :1001 Müzyede 8. Online Müzayede

2020       : “Art Ankara 6.Sanat Fuarı.Galeria Schmidt .Ato Congresıum Kongre ve Sergi Sarayı/Ankara

2020        : “IAAF Sanat ve Antika Fuarı.Korart Galeri. İstanbul Kongre Merkezi/İstanbul

2020         : “Boşluk Deneyimleri”Karma Resim Sergisi . Galeri İşlik/İstanbul

2019        : “Fiera Contemporanea” Sanat Fuarı. Korart Sanat Galerisi/İtalya

2019         : “ENKİ” Karma Resim Sergisi. Korart Sanat Galerisi/Adana

2019          : ‘’Life N Style’’ International Print Festival. Contemporary Art Space, Botanico, Wonderland Park/Batum/Gürcistan

2019          : ‘’Pop Up’’ Gündoğdu Sanat Etkinliği. Gündoğdu Sanat Galerisi/Adana

2019          : ‘’Dönence’’ Resim Sergisi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2019          : 3.Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2019          : ‘’Janus’’ Karma Resim Heykel Sergisi. Korart Sanat Galerisi/Adana

2018          : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitime Katkı Fotoğraf ve Resim Sergisi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2017          : 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergisi. Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi/Adana

2017          :  Kişisel Sergi Gündoğdu Art Galeri-Adana

2016          : ‘’Umulmadık Topraklar’’ İsimli Artist Sanat Fuarı. Tüyap /İstanbul

2016          : Piiart Atölye Resim Sergisi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2015          : Piiart Atölye Resim Sergisi. A.Ç.S.Sanat Galerisi/Adana

2014         : Karma Resim Sergisi. Cosecha Art Galeri/Adana

2012         : Serap Beyhan Özergin Atölyesi Karma Resim Sergisi. A.Ç.S.Sanat Galerisi/Adana

2009         : Martın 8’i Karma Resim Sergisi. Seyhan Kültür Merkezi/Adana

2008         : Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Resim Sergisi. 75. Yıl Sanat Galerisi/Adana

2007         : Karma Resim Sergisi. Altan Sanat Galerisi/Adana

2007         : Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Resim Sergisi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2006         :   Kişisel Sergi. A.Ç.S Sanat Galerisi-Adana

2004         :  Kişisel Sergi. 75.Yıl Sanat Galerisi-Adana

2003         : Adana Büyükşehir Belediyesi Koleksiyon Sergisi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

2003         : Cumhuriyetin 80.Yılı Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde Adanalı Sanatçılar Resim Sergisi. Real/Adana

2002         :  Kişisel Sergi. 75.Yıl Sanat Galerisi-Adana

2002         : Adana Güzel Sanatlar Derneği Karma Resim Sergisi. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi/Adana

2001         : 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sanat Galerisi/Adana

2000         :  Kişisel Sergi. 75.Yıl Sanat Galerisi/Adana

1996         : Can Yumru Atölyesi Sergisi. A.Ç.S Sanat Galerisi/ Adana

1995         : Karma Resim Sergisi. Türk Amerikan Derneği/Adana

1991         : Gravür Sergisi. Fransız Kültür Merkezi /İstanbul

1990         : Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencileri Karma Resim Sergisi /İstanbul

1990         :  Karma Resim Sergisi. Basın Müzesi/İstanbul

Yarışma Sergileri

2019         : “Denge ve Değişim”Konulu 38. DYO Sanat ödülleri Sergisi. /izmir

2018          : ‘’Evrende Dönüşüm’’ Konulu 37.DYO Sanat Ödülleri Sergisi. İstanbul Galata Rum Okulu/İstanbul

2015          : Nuri İyem Resim Ödülü Yarışması Sergisi. Evin Sanat Galerisi/İstanbul

2014           : Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması Sergisi. Ümraniye Belediyesi/İstanbul

2010           : Bakraç Sanat Galerisi Resim Yarışması Sergisi. Bakraç Sanat Galerisi/İstanbul

2009           : Türk Dil Kurumu Resim Yarışması Sergisi/Ankara

2002           : ‘’Çocuk ve Deniz’’ Konulu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7.Resim Yarışması Sergisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim Galerisi/İstanbul

1990          : 4.Tekel Resim Yarışması Sergisi. Tekel Sanat Galerisi/İstanbul

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: