Serap Alakaz

”Anı yakaladığım resimlerdeki nesneler günlük
hayatın bir kesiti olarak izleyiciye geçerken, kurgulanmış olan hazır nesneler ezbere kapılıp gitmenin, olanın dışına çıkamamanın varlığını sorgulatıyor.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz ?

Anlık zamandan oluşan çalışmalarım, kurgusal olarak nesne ve mekan tasvirleri üzerine yoğunlaştığım bir süreç. An ve kurgu, ezberlenmiş alanlar, olduğu gibi gözüken müdahalesiz alanın doğallığı ve kendiliğinden var oluşu gibi kavramların bende uyandırdığı, birbirleriyle çatışma halini yansıtmaya çalışıyorum. Andan koptuğumuz zaman, orada olmuyoruz o anda yaşamıyoruz aslında. Geçmişte veya gelecekte oluyoruz. Belli kalıplara girmeye meyilliyiz. Buna ezberlenmiş odalar ,nesne ve mekan serimde izleyiciye aktarıyorum. Ezberlenmiş olanı olduğu gibi kabul etmeye
açıldık. Nesnelerin duruşuna kadar, etiketlerin değerine kadar bir plan söz konusu. Deneyimlerim ve müdahalelerim sonucunda, kendimi ilk izleyici yerine koyarak mekandaki oluşumu ben bozuyorum; müdahale et, boz, dağıt, olanı olduğu gibi kabul ederek değil değiştirerek oluştur yaklaşımıyla oluşturduğum bir süreçten oluşuyor.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynaklar nelerdir ?

İçinde bulunduğum anlar, mekanları inceleme eğilimi ve aidiyetlik hissini sorgulamak diyebilirim. Fark edilmiş mekanlar ve o anı yakalamakla ilgili aslında, ait hissettiğim ve fark ettiğim ezberlenmiş odaları gezip, deneyimleme sürecimden geliyor. Bu zamana kadar oluşturduğum çalışmalarımın yaratım noktası anı yakalamak, fark etmek ve mekanları inceleyip sorgulamaktır.

Serap Alakaz, Bak Bana, 70 x 90cm, tüyb,2020

3. Kendi içinizde baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur ?

Buna zihnimizde yaratılan iyi ve kötü kavramları üzerinden değinmek istiyorum. Bazı durumların zıttı olaylar veya gelişmeler olmayınca onun uyumlu veya çatışmacı olduğunu anlayamayız. Uyum varsa arkasından çatışmada kendine bir yer bulur. Birbirlerini aynı çizgide takip ettikleri sürece resim yapmak benim için ikisinin birden oluşumu. İkiside resimlerimde birbirlerini takip eden unsurlar.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor ?

Bütüne baktığımda bir gerçekliğin içinden geliyor çalışmalarım. Ben gördüğüm ve izin verdiğim kadar bir gerçeklik söz konusu aslında. Gerçeği birebir resmetme güdüsüyle çıktığım bir yol değildi, amacım o anı gördüğüm gibi aktarmak izleyiciye. Gerçeklikten bir parça alarak, o an ki anı resimlerimde canlandırıyorum.

Serap Alakaz, İsimsiz, 80 x 100cm, 2019

5. Eserleriniz hayatınızın bir parçası olsaydı nerede olurdu ?

Deneyimlediğim, gezip gördüğüm ve baktığım her anım. Çalışmalarım bir süreçten oluşuyor ve birazda akışta ilerliyor. Deneyimlemek,bakmak,izlemek,görmek,değiştirmek… Hayatımın belli bir zamanından sonra oluşmuş bir an diyebilirim.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız ?

İnandıklarım, düşündüklerim ve deneyimlerime bağladığım bir kavram yaratıcılık. Evet bir başlangıç bir uyanış noktası var benim için ama sonuca değil sürece bağlıyorum yaratıcılığı. Değişiyoruz,dönüşüyoruz ve evriliyoruz, bunlar doğrultusunda sonuç olarak gördüğümüz noktalar başlangıç olabilir veya gidişatın bir parçası. Düşünmek,durmak dinlemek ve dinlenmekte resim yapmanın yanında yaratıcılığımın bir parçası.

Serap Alakaz, Oturma Odası, 70 x 100cm, tüyb, 2019

7. Günümüz dünyasına bakıldığı zaman popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz ?

Elbette. Üzerinde durduğum konuda popüler kültürün etkisinde olan bir konu. Yeniye, modern veya moderni algılayışımıza bağlı olarak bir ayak uydurma hali var. Kalıpların peşinden gitmek sorgulamadan ezbere kapılıp gitme kavramları, popüler kültürün etkisini hissettiriyor. Bu dünyada var olduğumuz sürece çalışmalarım veya çalışmalar üzerindeki etkisi hissedilmeye devam edeceğini düşünüyorum.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisi olduğunu düşünüyor musunuz ?

Bir birey olarak toplumun bir parçasıyım. Duygularım, düşüncelerim ve fikirlerimin bu konu üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Bunun çalışmalarımda ki etkisini görüyorum. Var olan bir akışın içindeyiz, düşüncelerimizle toplumda var oluyoruz ve ilerliyoruz. Şu an resimlerimde etkisini biliyorum ve ilerleyen zamanda da etkisini göstermeye devam eden bir değişim ve dönüşüm içinde olacağının farkındayım.

Serap Alakaz,‘’Süpürge ve Torslar,22x33cm, küyb, 2019

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir ?

Estetik benim için tam olarak bu tanımdır diye tanımlayabileceğim bir konu değil. Çok kapsamlı ve sübjektif bir konu olduğunu düşünüyorum. Estetik olan şey güzel de olabilir çirkin de veya komik olan bir şey de estetik olabilir bana göre. Estetiğe olan bakışın birden fazla olduğunu, alanının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Estetik sonu olmayan kalıplara sığdırılamaz bir tavır benim için.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor ?

Açıkçası kendimi bir kadın sanatçı olarak ayırmadım böyle bir ayrımda hissetmedim kendimi. Elbetteki benim için gurur verici bir duygu kadın sanatçı olmak ve bir sanatçı, sanat insanı olmak. Ataerkil bir toplum yapısına baktığımda erkek ve kadın sanatçıların arasında hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Kadın sanatçı olarak hemcinslerimin sanat alanında çok güzel başarılara imza attığını görüyorum ve desteklediğim birçok kadın sanatçı var aynı şekilde erkek sanatçılar içinde geçerli çok iyi işler üreten sanatçılarımız var. Cinsiyet kavramına indirgemeden, sanatçılar olarak en güzel şekilde varlığımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Bir kadın sanatçı olarak değilde bir sanatçı ve sanat insanı olarak, çalışmalarımla, düşünce ve fikirlerimle var olmak ve görünür olmaktır en büyük gayem. Desteklemek, yenilere alan açmak, yeni fikirlere yer vererek var olan algıları değiştirebileceğimize cinsiyetçi bir yaklaşım olmadan ilerleyeceğimize inancım sonsuz.

Serap Alakaz , Oluş, 20×20 cm, tuval bezi üzerine yağlıboya, 2019

”Çalışmalarımı en genel anlamda nesnelerden ve mekanlardan esinlenerek oluşturuyorum. Bu bazen hiç
müdahale etmeden bakarak veya izleyerek yakaladığım anlar oluyor bazende çeşitli mekanları
deneyimleyerek, gezerek ve kurgulayarak bu süreci oluşturuyorum. Anı yakaladığım resimlerdeki nesneler günlük
hayatın bir kesiti olarak izleyiciye geçerken, kurgulanmış olan hazır nesneler ezbere kapılıp gitmenin, olanın
dışına çıkamamanın varlığını sorgulatıyor.
Ürettiğim her bir çalışma günlük hayattaki deneyimlerimin bir parçasıdır.”

SERAP ALAKAZ KİMDİR ?

Haziran 1997 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. İstanbul’da ailesiyle bir yaşadıktan sonra Bursa’ya yerleştiler. Güzel sanatlara olan ilgisi küçük yaşlarda resim derslerine olan merakı ile başladı,okulda her sergiye katılmaya çalışırdı. Liseye geçtiğinde Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü kazandı. Bu alana ilgisi oldukça artmış ve bölümünü sınıf beşincisi olarak tamamladı.. Öğrenim hayatına Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Anasanat Dalında devam etti. Tasarım eğitiminden sonra sanat eğitimine geçmek biraz zorlayıcı olmuştur ama o duruma resim yapmanında bir tasarım süreci olduğunu düşünerek tasarım eğitiminin yanında sanat eğitimi almak onun için tamamlayıcı olmuştur.  İkinci sınıfın sonunda resim ve heykel atölyesinde eğitmen olarak 1 yıl çalıştı, çeşitli workshop eğitimlerinde yer aldı. 2020 yılında Resim bölümünden başarıyla mezun olmuştur.

SERGİLER

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2017 – 2018 Öğrenci Karma Sergisi
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bilim Dalı – Anatomik İllüstrasyon Çalışmaları
2021 Online Art Project – Up To Date / Bugünkü Projesi

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: