Pakize Es

”Kendimi bir başkasının gözünden görebilmeyi çok arzuluyorum. Eğer mümkün olsaydı eserlerimi ‘varlığımı görebilen gözler’ olarak hayatımın bir parçasına dönüştürürdüm.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Yaşamı deneyimlerken belleğime aldığım görüntüleri, duyguları, bunlar bana ait veya tanımadığım ve hatta karşılaşmadığım insanlara bile ait olabilir, içselleştirerek sanatıma eklemliyorum. Fotoğrafını kullandığım ya da resmini yapacağım figürleri anlamaya çalışırken çıktığım yolculukta onları anlama durumu kimi zaman bir çizgi formunda, bir renk, bir doku formunda kendini gösterebiliyor ‘dijital’ tuvalimde. Yaratım sürecimin başı veya sonu yok dolayısıyla bu değiştirilebilirlik ve bilinmezliğe duyduğum merak beni yönetiyor. Dolayısıyla bu noktada spesifik bir sanat anlayışından bahsedebilmem mümkün değil, ancak bu süreçlerde son derece öznel bir yaratım güdüsüyle hareket ediyor olmak dışavurumcu bir çizgiyi takip ettiğimi hissettiriyor.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Varlığımı sürdürdüğüm dünyayı kavramaya çalışırken karşılaştığım ideolojiler, kültürler, kavramlar ve tabi insanın kendisinden bahsedebilirim ancak özünde tüm bunların yoğun bir karışımı olan duygularım, ifade biçimimi ve yaratımımı doğrudan etkiliyor.

Pakize Es

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Sanat ikiliklerle doludur hem çatışmayı hem uyumu aynı anda barındırır benim için. Yaratım süreci başlı başına bir çatışma şeklinde seyretse bile sizi götürdüğü noktada uyum kavramıyla karşılaşabilirsiniz ve bir diğer ihtimalde aksinin gerçekleşmesiyle mümkündür.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

”Karşılaşma’ serisinde 60’ ve 70’leri kapsayan fotoğraflar üzerine çalışıyorum ve seride bu kavramın nesnel açıdan tam olarak resmin merkezinde yer aldığını söyleyebilirim. Yine bu söyleme rağmen zihnimde bu kavramın çeşitli kırılmalar yaşadığı ve nihayetinde bağlamından kopartarak kendi kalıplarımda tanımladığımı biliyorum.

Pakize Es

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Kendimi bir başkasının gözünden görebilmeyi çok arzuluyorum. Eğer mümkün olsaydı eserlerimi ‘varlığımı görebilen gözler’ olarak hayatımın bir parçasına dönüştürürdüm. Temelde zaten sanat eserim benliğimin bir parçası ve bu parçaya fiziksel olarak da yaklaşabilmek ve dahil olabilmek kendi açımdan etkileyici olurdu sanırım.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Sanatta üretim süreci kendi başına yaratıcı bir eylemdir, dolayısıyla hem başlangıcı hem sonucu eş zamanlı içinde barındırır.

Pakize Es

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Popüler kültürün sanatı ve sanatçıyı doğrudan etkilediği kanısındayım.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Elbette, bu yadsınamayacak bir gerçek, toplumsal dünyanın değişim ve dönüşümü önce birey olarak beni sonrasında yaratım sürecimi ve nihayetinde sanatımı etkiliyor. Yaşayarak tanıklık ettiğim bu çağda sanatsal üretim gerçekleştirme çabamı oldukça önemli kılıyor fakat bir yandan da aynı nedenle önemsizleştiriyor.

Pakize Es

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Bu benim için çok komplike bir kavram ve bu konuda genel veya öznel bir yargıya varmam da çok mümkün görünmüyor.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Yalnız sanat alanında değil birçok farklı disiplinde bu terimi kullanmanın başlı başına bir problem olduğuna dair bir öngörüye sahibim, dolayısıyla bu soruyu ‘kadın sanatçı’ olmayı tarif etmeye çalışarak cevaplamak yerine Türkiye’de sanatçı olmanın kendi bakış açımdan yorumuna yer vereceğim. Öncelikle ‘sanatçı’ kimliğini taşımanın çok çetrefilli olduğunu düşünmek ve bu kavrama yoğun bir anlam yüklemek bana oldukça yersiz geliyor, bu anlam ağırlığından özellikle de genç sanatçıların etkilendiğini düşünüyorum. Bunun yanında zaten sanat piyasası içerisinde varlığımızı kanıtlama savaşı vermeye zorlandığımız kanısındayım. Belli isimler arasında mekik dokunan bu sektörde sanatçıların özgün eserler ortaya koymasına karşın marka değeri olmadığı için görmezden gelinmesi ve benzer olgulardan bahsetmek gerekirken sanatçı kavramını ele alış biçimimiz esas sorunları gölgeliyor gibi hissediyorum zaman zaman. Eşit fırsatların sunulacağı bir sanat piyasasının tüm bu ayrımcı ve negatif yönleri yok edeceği günleri görebilmeyi diliyorum.

 

Pakize Es

 

Pakize Es

 

Pakize Es

 

Pakize Es

 

Pakize Es

PAKİZENUR ES KİMDİR?

1995 doğumlu sanatçı ilköğretim ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Resim bölümünü kazandı. 2015-2016 yılları arasında Farabi programı kapsamımda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim aldı. 2019 yılında mezun olan sanatçı bienallerde ve sanat festivallerinde görev aldı. Şu an evinin bir bölümünü atölye olarak ayırmış ve çalışmalarına burada devam etmektedir.

 

Sergiler

2015 NHBVU Karma Sergi

2018 NHBVU 8 Mart Karma ve Baskı Resim Sergisi

2018 Mersin İçel Sanat Kulübü Baskı Resim Sergisi

2018 Trakya Üniversitesi 1. Uluslararası Küçük Özgün Baskıresim Sergisi

2019 NHBVU Karma Resim Sergisi

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: