İlk Kitap | First Book

Geçmiş zamanda ne işimiz var ?

Okumayı seven biri olarak yazmak istediğim konu, dünya üzerindeki ilk kitap hangisidir oldu. Dünya üzerindeki ilk kitap ” Diamond Sutra” olarak isimlenen ” Elmas Sutra” kitabıdır. Sutra kelime anlamı olarak dini bilgi anlamındadır.  Şöyle bir dönüp kitabın nerede ne zaman yazıldığına bakarsak; İlk olarak M.S. 402′ de Çince’ ye çevrilen kitap, orijinal olarak Sanskritçe dilinde yazılmıştır.

Dünya üzerinde bilinen ilk basılı kitap

Dünya üzerinde bilinen ilk basılı kitap ”Diamond Sutra”, algı ve illüzyonlar üzerine meditasyonlardan oluşan bir eserdir. Sanskritçe adı  ” Vajracchedika ” olan ilk basılı kitap, bir şey yalnızca olmadığı şey yüzünden olduğu şeydir anlamına gelir.

Nerede bulundu ?

1900′ lü yıllarda Gobi Çölü’ nün kenarındaki İpek Yolu’ ndan çok uzakta bir yerde bir keşiş tarafından keşfedildi. Sanskritçe’ den Çince’ ye çevrilmiş bu Elmas Sutra, ” Bin Buda Mağarası”ndaki 40.000 parşömen  ve belgeden sadece biriydi. O dönemler bu bölge komşu bir krallık tarafından yaklaşık 1000 yıl mühürlenmiş bir yerdi.

Bir İngiliz-Macar arkeolog Marc Aurel Stein, 1907′ de bu gizli kütüphanenin haberini alır almaz, buranın rahiplerine rüşvet vererek oradan Elmas Sutra” da dahil 100.000 belgeyi kaçırdı. Şu an bu belgeleri dijital ortama aktarıyorlar imiş.

İçinde Ne var? 

Elmas Sutra, 6000 kelimeden oluşuyor ve Mahayana Budizmi’ nin kutsal metinlerinin bir parçası. Bu metinleri bizzat Buda’ nın öğrencisi Subhati’ nin efendisi ile arasındaki konuşma olduğu varsayılmaktadır.

Elmas Sutra’ dan bir dize sunarsa,

Öyleyse bu kısacık dünyayı görmelisiniz 
Şafakta bir yıldız, bir derede bir balon,
Bir yaz bulutunda bir şimşek , Bir yanıp sönen bir
lamba, bir hayalet ve bir rüya.

Gutenberg’ den önce basılmış bir ilk baskı kitap. Budistler için Buda’ nın sözlerini farklı yerlere yaymak çok önem arz ettiğinden baskı yöntemini bulmuş olmalarının mümkün olduğunu düşünüyorlar.

İşte bir ilkler dünyasından kesit. Kitaplar eksik olmasın.

English Version

What were we doing in the past?

My first topic, as someone who likes to read books was the first published book in the world. ” Diamond Sutra ” is known as the first book published in the world. Sutra mean’s religious knowledge. So, where and when was found this book? Firstly, It was translated in A.D. 402 but the original book was written in Sanskrit(old chinees language)

It’s about meditating on illusion and perception. Were Sanskrit name is ” Vajracchedika ”. This means, something is what it is because it is not.

Where was this book found?

This book was discovered in the Gobi Desert by a monk in 1900’s. The book was just one of 40,000 parchments and documents in ” A Thousand Buda Cave”. It was a sealed place for over 1000 years that was closed by a neighboring kingdom.

A British-Hungarian archaeologist Marc Aurel Stein, when he heard about this secret library he bribed the priests and stole more than 100,000 documents.

What was the content?

Diamond Sutra has 6000 words and it is a piece of the Mahayana Buddhism. The book is assumed to be a conversation between Buddha and his student Subati.

A verse from Diamond Sutra

So you should view this fleeting world
A star at dawn, a bubble in a stream,
A flash of lightening in a summer cloud,
A flickering lamp, a phantom, and a dream.

Here is a snapshot of the world of firsts. Good thing there are books.

Similar Posts

One thought on “İlk Kitap | First Book

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: