Huriye Kocabaş

”Küçüklüğümden bu yana hep doğaya karşı hayranlığı olan bir çocuktum etrafımı incelemeyi sorgulamayı hep sevmişimdir bir de tarihi yapılarla dolu bir mekân bende hep farklı hisler barındırmıştır. ”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Hayatım boyunca ne zaman bir konuda çıkmaza girsem ya da kendimi daha iyi ifade etmek istesem kafamı toparlamaya çalışıp kendimi tuval başında bulmuşumdur. Her tuval bende yeni bir kapının açılışını ifade ediyor diyebiliriz. Çalışmalarımda doğa bana her daim ilham oldu. Hepimiz yaşadığımız çevreden etkileniyor bunu bir şeklide, fark etmeden de olsa hayatımızın bir noktasında görebiliyoruz. Küçüklüğümden bu yana hep doğaya karşı hayranlığı olan bir çocuktum etrafımı incelemeyi sorgulamayı hep sevmişimdir bir de tarihi yapılarla dolu bir mekân bende hep farklı hisler barındırmıştır. Bu gibi ortamların yaşanmışlığını ve geçmişin adeta hayal dünyamda tekrar sahnelenmesi gibi durumları her daim yaşardım, o döneme seyahat ederdim. Uzun lafın kısası diyelim geçmiş ve an hayatın her noktasında doğa ve içindeki yaşanmışlıklarla dolu olan eski yapılar, mekânlar benim oluşum sürecime katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle ki son zaman ki çalışmalarımda doğadaki sürü psikolojisi (çokluk-azlık ) kavramının daha çok irdelemeye başladım, çalışmalarıma şu an bu doğrultuda devam etmekteyim.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Bu soru için net bir cevap veremem ama dolaylı olarak düşünürsek yine doğanın vermiş olduğu hissiyat…

Huriye Kocabaş, Sürüden ayrılış serisi-5, 100×120 cm Akrilik boya

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Kesin bir yargıya varmak bence zor nedenine gelirsek; ruh hali sürekli değişen varlıklarız çoğu kez çatıştığım noktalarda kendimi tuvalde yansıttığım gibi aradığım soruların cevabını yine karşımda kendimde buluyorum ikisi de bir uyum içinde uyumsuzluk içinde uyum diyebiliriz.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Çalışmalarım üzerinde geneline bakacak olursak doğadan ilham almış olmak biraz doğayı taklit ettiğimiz ve bunu da kendi süzgecimizden geçirip evrimleştirdiğimizden yarı yarıya bir noktaya varılabilir.

Huriye Kocabaş, Sürüden ayrılış serisi-4, 40×40 cm Akrilik boya

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Klasik bir yaklaşım olacak belki ama onlar çalışmalarımın ilerlediği ve şekillendiği zaman içerisindeki sürecimin yansımaları ve her biri bütünün bir parçası.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme doğuştan gelen aynı zamanda doğum sonrasında olumlu çevre şartları altında gelişebilen ve olumsuz çevre şartları altında körelebilen bir beceri olarakta görülebilir. Bu yüzden yaratıcılık ne bir başlangıç ne de bir sonuçtur bence bu kavram ilerleme içerisinde ki süreç ve oluşumdur.

Huriye Kocabaş, Sürüden ayrılış serisi-2, 100×120 cm Akrilik boya

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Her sanat eseri döneminden küçükte olsa etkilenir. Bunu net bir şekilde eserde göstermese bile eserde muhakkak kendini hissettirdiğini düşünüyorum. Benimde düşünce unsuru olarak yer yer atıfta bulunduğum noktalar oluyor tabi.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Hemen hemen her şey aslında doğanın bir taklidini yansıtır bunu da dikkate alacak olursak  yer yer etkisi olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum…

Huriye Kocabaş, Sürüden ayrılış serisi-3, 100×120 cm Akrilik boya

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Bu konu için insanın var oluşundan bu yana bütün çağları ve dönemleri kapsayan bir duyumsallık olarak söz edebiliriz. Sanatın kendi varlık sürecini aşarak yeni anlamlar ve dönüşümler yaşaması estetik söylemlerin çoğulcu bir yapıda sorgulanmasına neden olmuştur. Sanatta kullanılan kavramların neden ve nasıl değiştiğinin sorgulamasını düşünürsek, sürecin kendilerine ait özellikleri olduğu için estetik ve anlamın sanattaki yaklaşımları farklılık göstermiş ve estetiğin zaman içinde uğradığı değişim olmuştur.

Örneğin; Modern sanattaki estetik, plastik bir değer olarak ortaya çıkarken Postmodernizm de  trans-estetik oluşumla çok anlamlı bir yapıya dönüşmüştür.

Bu durum post modern sanattaki eserlerin tek tipleştirmeden ziyade fikirsel ve anlamsal boyutlarının öne çıktığını göstermektedir. Bu nedenle ki sanatın sınırları gelişmeye ve genişlemeye devam ettiği sürece fikir, biçim ve estetik gibi kavramların değişimi de kaçınılmazdır.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadın sanatçı olmak daha güçlü olman gerektiğini ifade ediyor. Çünkü ataerkil bir toplum içinde yaşadığımız yadsınamaz bir gerçek, geçmişten günümüze hala etkisi olduğunu düşünüyorum bu yüzden kadının sanat alanındaki görünmezliğini yıkmak için daha çok çalışmak daha çok üretmek bu düşünceyi kırmak gerekir. Bu da özgürlüğümüzü yakalamak olmalı.

Örneğin; Sanat üretimi ile ileri derecede ilgiliyse ve sanata olan talep sanatçının geçimini sağlaması için yeterli düzeyde ise erkek sanatçıların uzmanlaşabildiklerine, fakat kadın sanatçıların en iyi şartlarda bile ikinci planda kaldıklarına işaret etmektedir.

Burada, bu durumun sebebinin kadınların ev içi sorumluluklarının yoğunluğu ve ailenin geçimini sağlamada birinci derecede değil, yardımcı konumda görülmesi düşünülebilir. Geçmişten bu yana her daim ikinci planda kalan kadın günümüz çağında bu algıyı kırmalı.

Huriye Kocabaş, Sürüden ayrılış serisi- 1, 100×120 cm Akrilik boya

HURİYE GÜRE (KOCABAŞ) KİMDİR ? 

20.01.1995 Antalya/kale’ de doğdum. Lise öğrenimimi Demre lisesinde tamamladım. 2013-2017  yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldum. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Eğitimine başladım, Tez aşamasında olup çalışmalarıma devam etmekteyim.

SERTİFİKALAR VE BELGELER

Antalya Demre Lisesi ‘ Karma Sergi ’  2012

Demre Sanat Şenliği Teşekkür Belgesi 2013

Vova MiniArt Yarışması Sergileme 2015

Meram Zafer Ortaokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Teşekkür Belgesi

Konya Sokakta Sanat günleri Etkinliği 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifikası 2017

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Karma, Bahar Sergisi’ 2018

PonArt Resim Yarışması Sergileme 2018

ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER SEMPOZYUMU KATILIM BELGESİ 2018

XIV INTERNATIONAL EXIIBRIS COMPETITION EX-LIBRIS VE EX-LITTERA Sergileme 2018

Geleneksel Konya İtfaiye Resim Yarışması üçüncülük ödülü 2018

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Medaş Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi’ 2019

 

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d