Gruba Ait Olma

Self-portrait with Masks, 1899, Menard Art Museum, Komaki City, Japan

Temel ihtiyaçlar arasında yer alan gruba ait olma, kabul edilme gibi sosyal yönler bireyin kabul görme güdüsünü tatmin ederken çevreye uyumunu da kolaylaştırır. Aidiyet, ait olma? Nedir bunlar? Kelime karşılığı olarak mensubiyet, ilişkinlik anlamında kullanılır. Bu nedenle  Birey zaman zaman seçme şansı olan kategori/ grup içine dahil olsa da, bazen seçme şansı olmadan bir girdapta sürüklenir gibi kendi kişilik özelliklerini yok sayarak bazı gruplara ait olmaya çalışır. Bu kendini kandırmaktır. Birey bunu görmek istemez. Değiştirilemez gruplarımız ; aile, etnik köken ve nerede doğduğumuzdur. Bunların dışında belli bir dönem gruplara dahil olur; kimin de dışlanır, kimin de kendimizi dışlar ve bir kimlik oluşumunu gerçekleştiririz.

Çok eski zamanlardan bu yana devam eden gruplaşmalar bir lidere bağlılık altında ait olma ve onaylanma ihtiyacını barındırıyor. Bu onaylanma ihtiyacı işte insan türünün kılıktan kılağa sokuyor. İhtiyaç buradaki kilit kelimedir. Bir eksikliğin giderilmesi halidir. İnsanın en çok eksikliğini hissettiği şeyse başka bir insandır. Onu onaylayacak, sevecek, pohpohlayacak, kandıracak, kimliği ile oynayacak bir şeyin eksikliğini hissetmektedir.

Insan türü bağ kurma gereksinimi içindedir. Psikoloji bunu böyle tanımlamaktadır. Bunun ihtiyaç ile herhangi bir şeye aidiyet duyma, kendi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak alt metnini barındırmaktadır. Şunu da belirtmek lazım uzmanlara göre aidiyet hissinin her zaman aynı sadakat çizgisinde kendini göstermez. Çünkü insan, kimlik oluşumu için başka sosyal değişimlere ihtiyaç duymaktadır.

Grup içinde sosyalleşme nasıl oluyor?

Bir değerlendirme süreci var. Kişi grubun kendine vereceği faydayı tartar. Kısaca beklentiler karşılıklı uyuştuğu sürece insan türü aynı grubun içerisinde varlık sürdürür.

Sonra taahhüt aşaması geliyor. Bu aşamada bağ kurma ve kişinin grubun içerisine dahil olmak için çabası başlıyor.

Hooop sırada rol geçişi aşaması var. Birey bu aşamada beş süreç yaşamaktadır. Öncence şu tanımları bilelim.

Potansiyel üye: henüz iyi olmamış kişidir.

Tam üye: grupla tamamen özdeşleşmiş olanlardır ve bütün ayrıcalıklara sahiptir.

Marjinal üye: bulunduğu vasfını kaybetmiş üyedir.

Eski üye: grubu terk etmiş olanlardır.

Kişinin taahhüt seviyelerine uyarsa -ki bu karşılıklıdır-  kabul rolü için değişime uğrar ve artık sürünün bir parçasıdır.

Koruma/ Saklama aşamasında grup kişiye uzmanlaşmış bir rol bulmaya çalışır; kişi de kendisini tatmin etmek için uzmanlaşmış bir rol tanımlamaya çabalar. Uyarsa grupla aidiyeti işlemi tamamlanır, uymazsa marjinal üye durumuna girer.

Sonuç olarak grup aidiyeti insan türünün birçok ihtiyacını gideren bir duygudur. Bu aidiyet insan için büyük önem taşıdığından aidiyet durumunun farkında olsa da bundan kopmak konusunda pek istekli olmayabilir.

 

KAYNAKÇA

https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0019306&lng=0

Zaman içinde okuduğum kitaplar

 

Belonging To The Group

Social aspects such as belonging to the group and being accepted, which are among the basic needs, satisfy the individual’s instinct to be accepted while facilitating the adaptation to the environment. Belonging, to belong? What are these? As a word, it is used in the sense of belonging, affiliation, and relatedness. Although the individual is included in the category or group that has the opportunity to choose from time to time, sometimes she/he tries to belong to some groups by ignoring her/his personality traits, as if she/he were drifting in a vortex without the chance to choose. This is self-deception. But the individual does not want to see this. Our irreplaceable groups are family, ethnicity, and where we were born. Apart from these, they are included in groups for a certain period; who is excluded, who also excludes ourselves and we create an identity.

Groupings that have lasted since ancient times include the need for belonging and approval under a leader’s commitment. It is this need for validation that puts the human species in disguise. Need is the keyword here. It is a state of elimination of a deficiency. The thing that the human species most lacks is another human being. Because she/he feels the lack of something to approve, love, flatter, deceive, play with her/his identity.

The human species needs to require bonding. This is how psychology defines it. It contains the sub-text of belonging to something with need, ensuring that one’s own needs are met. It should also be noted that, according to experts, the sense of belonging does not always manifest itself in the same line of loyalty. Man begins to work in a place with a mind and begins to need other social changes in identity formation.

How does socialization happen in the group?

There is an evaluation process. The person weighs the self-benefit of the group. In short, as long as the expectations are mutually compatible, the human species continues to exist in the same group. Then comes the commitment phase. At this stage, the effort to establish bonds and to be included in the group begins. Hoop next is the role transition phase. At this stage, the individual experiences five processes. But first, let’s know the following definitions.
Potential member: someone who has not been well yet.
Full members: those who are fully identified with the group and have all the privileges.
Marginal member: It is a member who has lost his qualifications.
Former members: those who have left the group.

If it fits one’s commitment levels—which is reciprocal—they will switch to the accepting role and are now part of the herd. In the Conservation phase, the group tries to find a specialized role for the individual; the person also strives to define a specialized role to satisfy himself. If it fits, the process of belonging to the group is completed, if it does not, it becomes a marginal member.
In conclusion, group belonging is a feeling that satisfies many needs of the human species. Since this belonging is of great importance for people, although they are aware of the state of belonging, they may not be very willing to break away from it.

References

https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0019306&lng=0

Books I’ve Read Over Time

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: