Ezgi Kaya

”Bu süreçte önce kadınların özellikle popüler kültür sarmalında nasıl tanımlandıkları, sunulduklarına karşı çıkarken ilerleyen zamanlarda üretimlerim cinsiyetlerin ve sınırların birbiri içerisinde eridiği yığınlar halini aldı.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?
Üretimlerim, günlük yaşamımda sürekli olarak karşılaştığım: Kadın olmak, bedenler, bedene dair tabular üzerinden şekilleniyor. Bedenlere özellikle de kadın bedeni için çizilen sınırların, atfedilen kutsallık ve mahremiyet olgularının; araştırdıkça bedenime dair keşiflerde bulundukça bedenlere atfedilen yüceliğin veya aşağılamanın yersiz olduğunu fark etmeye başladım. Bu süreçte önce kadınların özellikle popüler kültür sarmalında nasıl tanımlandıkları, sunulduklarına karşı çıkarken ilerleyen zamanlarda üretimlerim cinsiyetlerin ve sınırların birbiri içerisinde eridiği yığınlar halini aldı.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?
Beden ve toplumun bedene dair söylemleri.

Ezgi Kaya, Etli Tabaka, Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya,70x90cm, 2018

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?
Resim yapmak çatışma ve çatışmalar sonucunda sağaltım ve uyum olarak görüyorum.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?
Üretme aşamasında gerçeklikle yüz yüze geliyorum her defasında, üretimlerim ise bazen birebir gerçeğin ta kendisini ifade ederken kimi zaman olmasını istediğim soyut imajlara dönüşüyorlar.

Ezgi Kaya, Etli,Tuval üzerine yağlı ve akrilik boya,70x100cm, 2018

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?
Tabulardan arınmış bir zihin.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?
Bence yaratıcılık düşünsel ve edimsel şeylerin bir sonucudur.

 

Ezgi Kaya, İsimsiz, Kağıt üzerine sulu boya, 50x70cm, 2018

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?
Beden, popüler kültür aracılığı ile her gün yeniden ve yeniden üretiliyor. Özellikle de kadın bedenini geçerli kültürel kodları anlayışları da yeniden şekillendiriyor ve bunun sonucunda beden imajının kabullenmesi ya da dışlanması popüler kültürün bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Üretimlerim de bu noktada mevcut duruma tepki olarak şekilleniyor.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışında etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?
Kendimi ve üretimlerimi toplumsal dünyadan bağımsız düşünemiyorum. Toplumun dayatmalarına karşı duruyorum ve bu elbette sanat anlayışımı da etkiliyor.

 

Ezgi Kaya, Genişleyen Sınırlar 2, Kağıt üzer􀶈ne sulu boya, 29,7x21cm, 2018

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?
Arthur Danto’nun deyimi ile ‘sanatın sonundan sonraki sanat’ sanat ve yaşam arasındaki ayrımın yok olmaya başlaması ile estetik, deneysellik ve öznelliğe fırsat tanıdı. Düşünsel bir düzlemde sanat izleyenin estetik deneyimine dönüştü.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?
Bedenlerle olan meselem, biraz da kadına dair aşağılayıcı, nesnelleştirici, ötekileştirici söylemler kültürel kodlar yüzünden.

Yok edilmeye açık bir pazar “Kadın” olgusu , kadına benzeyen, kadın gibi davranan; kadına dair ufacık bir izi olan her şey.

Dünyada ve özellikle de Türkiye’de kadın olmak her gün tabiri caizse “kelle koltukta dolaşmak” anlamına geliyor.

Çizdiğiniz her çizgiyi, altına yazdığınız her metni ikinci kez bir daha düşünmek anlamına geliyor. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sanat ortamlarında dahi kendi kendinizin çoğu zaman sansür mekanizması haline geliyorsunuz. Düşündüğüm, söylediğim ürettiğim şeyler yüzünden takdir görmek yerine çoğu zaman yargı dağıtıcıların hedefi haline geliyorum. Yaratma sürecini ketleyen en önemli unsur ise: Aile, akraba çevre ve daha da geniş anlamda toplumun ta kendisi oluyor. Yaşamımın neredeyse her anında çevremin kadın imgesine tanımladığı çerçevenin içerisinde kendi bağımsız evrenimi inşa etmeye çalıştığımı ifade ediyor. Türkiye’de kadın sanatçı olmak çabası.

Ezgi Kaya, Genişleyen Sınırlar, Kağıt üzerine sulu boya, 21×29,7cm, 2018

EZGİ KAYA KİMDİR ?
1996’da Hatay’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 2013- 2018 Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans mezunudur.
Orçun Çadırcı, Gülcan Şenyuvalı atölyelerinde lisans öğrenimini tamamladı. Formasyon eğitimini, 2016-2017, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ nde aldı.

Katıldığı Ulusal Sergiler
2015-“Srbst’15”, Grup Sergi, Mersin
2016-“Köprü Altı”, Grup Sergi, Mersin
2016-“İçeriksiz”, Grup Sergisi, Mersin
2016-“Srbst’2016”, Grup Sergi, Mersin
2017- “8 Mart”, Mersin
2017-“Habitus”, Grup Sergi, Mersin
2017-“Love to Death”, Mersin
2018-“Srbst’18”, Grup Sergi,
2018-” b e d e n I e r “, Kişisel Sergi, Mersin
Katıldığı Uluslararası Sergiler
2018- “Mersin Uluslararası Erdemli Sempozyumu”, Mersin
Özel Olarak Çalıştığı Alanlar
Cezmi Koca’nın Diksiyon, Etkili Konuşma ve Sunum adlı 7 haftalık atölyesini tamamlamıştır.
Resim analizi üzerine çeşitli yazıları mevcuttur.
Beden imgesi üzerine özel olarak çalışır; beden imgesi üzerine ürettiği performans, resim, üç boyutlu işleri bulunmaktadır.

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: