Ezgi Gökçe

”Geçmişte yaşadıklarımızın etkileri bilinç ve bilinçaltına ister istemez yansır. Şimdi ile kurgulanır, gelecek ile tasarlanır.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Doğa ve figürlerde soyutlamalar yapıyorum. Yaptığım doğa ve figür soyutlamalarını içeren resimlerimde izleyiciye de çok iş düşüyor. Çünkü gördükleri çalışma karşısında kendilerinin yorumlaması gerekmekte ve her izleyici bilişsel düzeyine göre farklı açılardan resmi değerlendirerek çalışmayı tekrar tekrar yaratacaklar.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Tiyatro, drama yani hareketten besleniyorum. Bazı yazarların betimlemeleri de hayal gücümü harekete geçiriyor. Hareketin yanı sıra doğadaki yansımalar, devinim inanılmaz derecede çekici geliyor. Ayrıca Hat sanatındaki inceden kalına, kalından inceye geçiş ve onların yumuşak dönüşleri de beni etkileyen olgulardan.

Ezgi Gökçe

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Çatışmayı uyumlu hale getirmek diyebilirim. Bazen doğada bir şey görüp onun renklerindeki uyumu yakalamak istersin bazen de içinde karar veremediğin zıtlıklardan beslenerek üretimlerde bulunursun.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Soyut resim yaparken bile realist bir biçimde çalışmayı sürdürmek gerekir, etüt çalışmaları her zaman önemli bir yer tutar. Etüt çalışmaları egzersiz yapmak gibi de düşünülebilir. Soyut resimlerde bir alt yapı var. Bu altyapının sağlamlığı açısından doğadan besleniyorum. Doğadaki uyum özellikle renklerin uyumu açısından yeterli olan tüm bilgi var.

Ezgi Gökçe

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Geçmiş, şimdi ve gelecek diyebiliriz. Geçmişte yaşadıklarımızın etkileri bilinç ve bilinçaltına ister istemez yansır. Şimdi ile kurgulanır, gelecek ile tasarlanır.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık başlangıçtan sona kadar devam etmesi gereken bir olgudur. Fakat eğitim ve pratik olmadan tek başına bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Değerli bir hocamdan duyduğum güzel bir söz var; “Bir piyanist; bir gün çalışmazsa kendi anlar. Bir hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar. Bir ay çalışmazsa bütün dünya anlar.” Bu sözden de anlaşılacağı gibi pratik de en az yaratıcılık kadar önemlidir.

Ezgi Gökçe

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Pek hissetmiyorum açıkçası. Öne çıkan sanat ve üslupları inceliyorum fakat onlara öykünmek yerine kendi denemelerim ve sonuçlarıma varmayı tercih ediyorum.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Düşünsel ve yapısal olarak etkilenerek beğendiğimiz ve yargıladığımız konuları da zaman zaman betimliyorum.

Ezgi Gökçe

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Sanatsal üretimi, özgünlük ve alt yapı ile birleştirerek buluşturma neticesinde ortaya çıkan eserin sanatsal değeridir diyebilirim.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Duruma Türkiye olarak değil de daha geniş bir perspektiften değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda dünyada bugün birçok kadın farklı sebeplerden dolayı sanatta bir anlamda ikinci planda kalmakta. Genel anlamda böyle bir süreçten geçmiş ve geçmeye devam ediyor dünya. Sanat adına daha çok üretimde bulunmam gerektiğini biliyorum. Payımıza düşen sorumluluk daha fazla olduğu için daima resme dair mesai harcama sorumluluğu duyuyorum.

Ezgi Gökçe
Ezgi Gökçe

EZGİ GÖKÇE KİMDİR ?

1993 yılında İstanbul’da doğan Ezgi Gökçe, lise öğrenimini Hikmet Nazif Kurşunoğlu Anadolu Meslek Lisesi Grafik Bölümünde yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Pedagojik Formasyon eğitimi ve Turist Rehberliği Yüksek Lisans bitiren sanatçı, Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Antalya, Samsun ve Kastamonu’da resim sergilerine katılarak çeşitli sempozyumlarda bildiri sundu.

 

 

 

Sergiler

2015 Lisans Mezuniyet Sergisi (Çanakkale)

2015 Ne Var Ne Yok Grup Resim Sergisi (Çanakkale)

2016 ‘2 Kişi-sel’ Kişisel Resim Sergisi(Çanakkale)

2016 ‘19 Mayıs Gençlik ve Sanat’ Grup Resim Sergisi(Çanakkale)

2016 ‘8 Mart Kadın Yaşam Özgürlük’ Grup Resim Sergisi (Çanakkale)

2016 ‘Çizgilerin Kesişen Dansı’ Kişisel Resim Sergisi(Çanakkale)

2017 ‘Benlik’ Grup Resim Sergisi(Çanakkale)

2017 ‘Genç Umutlar Sergisi’ Grup Resim Sergisi(İstanbul)

2017 ‘Çanakkale Ekim Geçidi 16’ Disiplinler Arası Karma Sergisi (Çanakkale)

2017 ‘Benlik II’ Grup Resim Sergisi (Çanakkale)

2018 ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ Grup Resim Sergisi (İstanbul)

2018 ‘Mihri Müşfik Anısına’ Ulusal Karma Sergi-Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

2018 ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Ulusal Resim Sergisi- Giresun Üniversitesi (Giresun)

2018 ‘Deformasyon’ Kişisel Resim Sergisi (Çanakkale)

2018 ‘Çanakkale Ekim Geçidi 17’ Disiplinler Arası Karma Sergisi (Çanakkale)

2018 ‘Ne Var Ne Yok 6’Grup Resim Sergisi (Çanakkale)

2018 ‘Bir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez’ Ulusal Karma Sergi İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

2019 ‘Doğal&Yapay’ Cam Sergisi (Çanakkale)

2019 ‘Zamansız Mekânlar’ Grup Resim Sergisi (Çanakkale)

2019 ‘Karma Karışık’ Karma Resim Sergisi (Çanakkale)

2019 ‘Yüksek Lisans Mezuniyet Sergisi’ (Çanakkale)

2020 ‘Uyum Buluşmaları’ Kişisel Resim Sergisi- (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum Buluşmaları İkinci Etap Altıncı Buluşma-Çanakkale)

2020 ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı Anısına Disiplinlerarası Sanal Sergi (Çanakkale)

2020 ‘Uluslararası Azdavay Resim Çalıştayı’ Grup Resim Sergisi-Kastamonu

2020 ‘Karabağ Azerbaycandır Resim Sergisi’ Online Karma Sergi

Yayınlar

Sarıdikmen, Gül; Gökçe, Ezgi (2019) Ressam Naile Akıncı ve Balıkesir Resimleri. Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu Sempozyum Bildiri Kitabı 2. Cilt, s.431-444.

Gökçe, Ezgi (2018) Cevat Dereli Resimlerinde Balıkçı Figürü. Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisasansüstü Öğrenci Kongresi, Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı, s. 36.

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: