Esra Meral

”Sanat tüm yaşantımıza  dahil edebileceğimiz bir yaratım zinciridir.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Sanat tüm yaşantımıza  dahil edebileceğimiz bir yaratım zinciridir. Çünkü bu yaratımlar birbirini tetikler ve sanat yayılmaya devam eder. Sanat önce ruhta oluşur sonra maddeye dönüşür. Zihinden çok ruhun yansımasıdır bence sanat. Sanat insanlar için kurtarıcıdır, umutlandırıcı ve onarıcı! Farklı dünyalara açılımı sağlar sanat ve kendi içinde çeşitlenir. Doğanın kendisi başlı başına bir sanattır ve onu dilediği şekle sokmak, dilediği anlamı yüklemek insanın yaratımındadır. Sanat herkes için farklı şeyler anlatır kısaca her algı farklı bir yanını açığa çıkarır böylece kendi içinde çeşitlenir sanat. “ Ne olursa olsun, sanat kurtarır”

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Yaratımımı tetikleyen kaynak elbetteki ruhum ve onun dışavurumu. Hayat, yaşananlar, umutlar, hayaller! Derine inecek olursam; son dönem yaratımımı tetikleyen “kadın” konusu ve “carpe diem” Kadın son derece derin bir kaynak ve derinine inildikçe detayları artan sonsuz bir kaynak! Carpediem ise tamamen bakış açısı ve enerjimizi doğru kullanabilirsek  onunla ortaya çıkarabileceğimiz mucizelerdir.

Esra Meral

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Kendi açımdan baktığımda resim yapmak bazen uyum bazen çatışma olarak kendini gösterebilir. Felsefesi olan her resim bir şey anlatır ve içinde bir gönderim vardır. Hedefine gönderilmiş bir ok gibi hareket eder;  bazen hedefi tam yakalar bazen ise  sapmalara uğrar. Ama önemli olan sanatçının onu harekete geçirmiş olması,  ister dingin ister çatışarak duygularını ifade edişi ve izleyenlere sunuşudur. Bu sebeple resim yapmayı kendim için  uyumlu ya da çatışmalı olarak kalıplandırmıyorum. Bu bir yaratım süreci ve  tüm insani duyguları içinde taşıyor resimlerim.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Gerçeklik kavramı sanat anlayışımda önemli bir yer kaplıyor elbette. Resimde yola  çıktığım  nokta tamamen gerçeklere dayanırken, onu imgelem gücümle ve simgelerle anlatmayı seçiyorum. Tabi konunun derinine inildiğinde izleyenlerin karşısına çıkan şey yine gerçekler oluyor!

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Eserlerim hayatın bir parçası olsaydı ki, zaten hayatın bir parçası olduklarını düşünüyorum. Çünkü hepsi hayatlarımızdan birer kesit. Bir eylem, bir sorun karşısında duruş, onlar hep anda varlar ve anı anlatıyorlar. Tabii ki evimin yaşam alanımın içindeler ve isterdim ki, tüm dünyada yaşam alanlarının içinde rahatça görülüp dikkat çekeceği bir konumda bulunsunlar. Çünkü onlar yaşamı anlatıyorlar!

Esra Meral

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Benim düşünceme göre yaratıcılık; sonu olmayan bir başlangıçtır. Eğer o enerjiye, o yeteneğe sahipseniz bu hiç durmaz ve sürekli üretmeye devam edersiniz. Taki isteğiniz bitene kadar. Ama bu öyle bir yetidir ki, siz durmak isteseniz bile o durmaz ve yaratmaya maddesel olarak uzanmasanız bile zihninizde yaratırsınız ve yaratmaya devam edersiniz.

 

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Popüler kültürün bir yansımasıdır eserlerim. Anlatımımda beni Pop Art’a yönlendiren tamamen resmetmek istediğim konular ve ruhum oldu. Resimlerimin bir felsefesi var ve her biri yaşama dair ve ince noktalara dokunmaktadır. An’da kalmaya dikkati çeken, kadının görünenin ardındaki varlığını işaret eden yaşayan resimler. Kendi enerjimi resimlerimle bütünleyip sunuyorum ve bunlar popüler kültüre  mizahi göndermelerle ve simgelerle yerini buluyor.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Toplumun sanat anlayışıma ne derece etki ettiği konusuna gelince bende birçok meslektaşım gibi bulunduğum toplumun yapısından dolaylı olsa da etkileniyorum. Hatta kendimi kısıtlanmış hissediyorum. Daha özgürce üretmek hepimizin hakkı ama bu toplumda kaç tanemiz bunu cesurca yapabiliyor bu konu tartışma götürür. Toplumun yapısına aykırı kabul edilebilir bir çok sanat eseri var ve sergilerden indiriliyor, sergilemede tercih edilmiyor, sansür uygulanıyor. Kısaca sanatçının yaratıcılığı darbe alıyor. Benimde özgürlüğümün kısıtlandığı aşikar. Ama düşünce özgürlüğümle ve simgelerle kendi imgelem dünyamda vermeyi istediğim mesajı verdiğime inanıyorum.

Esra Meral

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Estetik evrenseldir ve estetik bir anlayıştır. Güzellik ise görecelidir. Çirkin yada karmaşık, zıt görünen şeylerde estetik değer içerebilir. Sanat çirkin kabul edilen bir şeyi estetik bir hale getirip sunabilmeye fırsat tanır. Resimlerimde konularım  gereği estetiğe önem veriyorum ve bazen zıt renklerle, kullandığım her türlü zıtlık unsuruyla  bunu estetik bir biçimde ifade edebiliyorum. Sanatçının bir şeyi estetik olarak sunabilme yetisi kaçınılmazdır. Ama günümüzde estetik daha çok güzel olan anlamında kullanılmaktadır. Hatta estetik dendiğinde artık insanların aklına önce estetik ameliyatlar gelebilmektedir. Çok yaygınlaşan bu durum simetrik olma kaygısı, birbirinin aynı olan klonlanmış insanlar toplumunun başlangıcı gibi durmaktadır. Fakat resimde böyle bir kaygı taşımamak mümkün. Ama yinede güzellik kaygısını biz sanatçılarda taşıyoruz çünkü çirkin bir insanı resmetmek yerine çoğu zaman güzel bir yüzü ele alıyoruz. Bu da bizlerinde estetiğe güzel anlamında baktığımızı kanıtlıyor. Fakat söylemeye çalıştığım biz sanatçılar çirkin kabul edilen bir şeyi estetik bir şekilde sunma gücüne sahibiz. Buda bize sanatın gücünü ve göreceliğini göstermektedir.

Esra Meral

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadın sanatçı olmak bir avantaj mıdır? Duruma göre: Evet!

Ama yapılacak işin bulunduğu yere göre dezavantaj olabileceği durumlarda yaşanabilmektedir. Kadınlara incelik konusu bazen avantaj getirse de , toplumda söz hakkı konusunda, sanatın pek giremediği toplumlarda kadın sanatçı olmak direnmeyi gerektiren bir durum bence. Bir kadın sanatçı olarak eserlerimde “kadın” konusunu ele almak oldukça isabetli elbette. Çünkü bizi en iyi biz tanıyoruz ve bunu ifade edebilmek anlatabilmek için kadın olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Esra Meral

 

ESRA MERAL

Erzurum doğumlu sanatçı 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. Uygulamalı Atölye olarak Gravür’ü seçen sanatçı burada Özgün Baskı Resim çalışmalarına da ağırlık verdi. 2003-2004 yılları arasında İstanbul’da G-Art Galerisinde Sanat Danışmanlığı yaptı. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Bölümü’nden ‘Barok Dönem Ölüdoğa Resminde Kullanılan Nesneler ve Kendi Çalışmalarıma Yansımaları’ başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Yine bu yıllarda Uluslar arası bir konferansa katıldı. ‘ACS Crossroads in Culturel Studies Conference, University of the West Indies, Mona, 03.07.08-07.07.08, Kingston, Jamaica

Oturum: ‘Storytelling in Postmodern Condition’ (Postmodern Durumda Hikaye Anlatımı)

Konu: İngiliz Postmodern Yönetmen Peter Greenaway’in “The Story in the kCook, The Thief, His Wife& Her Lover’s Story” (Aşçı,Hırsız,Karısı ve Sevgilisi) adli filminin Resim Sanatıyla Bağlantılı Analizi

Bazı eserleri Yurt içi ve Yurt dışı özel koleksiyonlarda yer alan sanatçı Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere çok sayıda karma sergi ve sanat fuarına katıldı. 8 kişisel sergi açmış olan sanatçı halen çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Sergilerinden örnekler;

Kişisel Sergiler

Alachi Hotel, Popart by Esra Meral, Alaçatı’da Dört Mevsim Sanat Kişisel Resim Sergisi, 01-10.10.2020, Alaçatı

Galeri Kambur,  “Carpe Diem” Kişisel Resim Sergisi, 10.03.2020, İstanbul

Uniq Expo “Andy Warhol” Sergisi Bünyesinde  “Popart Room by Esra Meral” Resim Sergisi, 30.01- 10.10.2020, Istanbul

F Sanat Galeri “Görünenin Ardındaki Kadın” Kişisel Resim Sergisi, 04.2018, İstanbul

Galeri Bohem,”Ağlar:Şehir ve Nesne” Kişisel Resim Sergisi, 07-21.01.2017,İstanbul

G Art Galeri, G Mall, Kişisel Resim Sergisi, 01-15.09.2004,İstanbul

Uluslar Arası Sergiler, Sanat Fuarları, Bienaller

Vernice Art Fair, Euroexpoart V. International Art Fair, 15.03-19.03.2020, Forli, Italy

Uniq Expo Mcart Loft, , Andy Warhol Sergisi Bünyesinde Kişisel Sergi (Popart Odası by Esra Meral), 30.01-29.03.2020, Istanbul

Artist 2019, Tüyap, 10-18.11.2019, İstanbul

Vernice Art Fair, Euroexpoart IV. İnternational Art Fair, 15.03-19.03.2019, Forli, Italy

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: