Çağla Dinler

”Bireysel yaşantılarım sonucu ortaya çıkan gizlilik kavramını ve bir şeyleri örtmeye yardımcılık sağlayan kumaş nesnesi bu anlamda gerçek yaşanmışlığı yansıtmakta ve tüm seyirciye yansıtmayı amaçlamakta.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Sanat pratiklerimi üretirken kumaş nesnesini kendime bir dil olarak edindim. Bu çerçeve içinde işlerimden bahsedecek olursak; gölge ile sağlanan derinlik algısı göz yanılsamasıyla birlikte iki boyutlu olanı üç boyutlu bir alan olarak algılatır. Gestalt kuramının süreklilik ilkesinin savunmasından esinlenerek çizgilerin yan yana gelmesi sonucu algısal bir bütünlük yaratır. Bu bütünlük ise kumaşın oluşumunu sağlar. Optik bir düzenleme olan çizgiler gizlilik algısı uyandıran kumaş nesnesine dönüşür. Bu sayede amaç edinilen optik yöntemin nesne üzerindeki etkisi elde edilmiş olur.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Kumaş nesnesini kullanma fikrim René Magritte ‘nin eserleri ve hikayesiyle başladı. Figürleri kumaşla kapatması beni oldukça etkiledi. Sanatçının yaşadığı olay kumaşa olan bakış açımın değişmesinde büyük rol oynadı. Bu sayede ilk olarak kumaş nesnesi, figürleri kullanarak başladığım seri ile başlayıp evrilerek şu an ortaya çıkarttığım soyutlama yöntemine dönüşen işlerle devam etmekte.

Çağla Dinler_1_2020_Tuval üzerine akrilik, hazır nesne(kumaş) ve yağlı boya_20x20cm

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Resim yapmak dışavurumsal bir durum olduğundan dolayı bence bir çatışmadır. Bu çatışmanın hem insanın kendi ruhsal durumuyla, psikolojik yaşantısıyla, hem de güncel yaşanan durumlara karşı ortaya çıkan bir tepki veya bir savunma sonucu ortaya çıktığı kanısındayım.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Bu kavram sanat anlayışımda büyük bir rol oynamakta. Bireysel yaşantılarım sonucu ortaya çıkan gizlilik kavramını ve bir şeyleri örtmeye yardımcılık sağlayan kumaş nesnesi bu anlamda gerçek yaşanmışlığı yansıtmakta ve tüm seyirciye yansıtmayı amaçlamakta. Teknik anlamda ise işlerimde optik bir yöntem kullanılsa da kumaş nesnesi oldukça gerçekçi bir şekilde resmedilmeyi amaçlanmıştır.

Çağla Dinler_2_2020_Tuval üzerine posca kalem, akrilik ve yağlı boya_20x20cm

5.Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Medya olabilirdi. Medyanın, yaşanan güncel olayları sansürler gibi bir biçime sokup halkın önüne sunduğundan dolayı, işlerimde gizlemeyi/saklamayı konu edindiği için bu bağlamda bir sansür nesnesi olması mümkün olabilir.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Yaratıcılık kimisi için en baştan beri içsel olarak ortaya çıktığı için bir başlangıç, kimine göre ise bir bilgi birikimi sonucu ortaya çıktığı için bir sonuçtur. Kendi açımdan konuşarak açıklayacak olursam benim için yaratıcılık bir süreç olarak gelişti. Güzel sanatlar lisesinde başladığım sanat hayatımla beraber başlayıp, sanatta aldığım yıl sonucu gelişim gösteren bir süreç oldu.

Çağla Dinler_3_2020_Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya_40x40 cm

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz? 

Hissediyorum, bu sebeple yeni arayışlar içerisindeyim. Çağdaş sanatı kendi sanatımca çözümlüyorum, asamblaj denemeleri yapıyorum. İllaki popüler kültür her şeyi olduğu gibi, benimde işlerimi etkilemektedir. Sanatta yenilikçi ve bugüne ait olmamız gerektiğini düşünüyorum.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Elbette ki, işlerimi hayatın bir parçası olarak medya yerine koyma sebebim de toplumsal olaylara ve onların yansıtılma biçimine verdiğim tepkiden dolayıdır. Toplumsal dünya bazen işlerimi ortaya koyarken bile bana ilham veren bir unsurdur.

9.Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Estetik, oldukça öznel bir kavram. Sanatsal bir söylem taşıyınca da işin içinden çıkmak zor olabiliyor. Bence güncel estetik, klasik sanattan, güzel olandan bir o kadar uzak; salt ve teknolojik (teknoloji/yapay zeka) bir bakış açısına da bir o kadar yakın.

10.Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Kadın sanatçı olmanın ayrımcılığını kendi adıma henüz yaşamadım fakat kadın sanatçıların ortaya çıkarttığı fiziksel, cinsel tepkiler vb. işlerin, feminist bir bakış açısıyla ortaya çıkarılan işlerin daha fazla eleştiri aldığını görüyorum. Bu düşüncemi yarattığı işleri ile Şükran Moral örneğini vererek desteklemem mümkün olsa gerek. Bu durum yalnızca Türkiye’de değil sanatın olduğu her yerde de olduğunu görmekteyiz. Bu yaklaşımlardan oldukça rahatsız olduğumu belirtmek isterim öncelikle. Bunun dışında da Türkiye’de kadın olmak bile bir şey ifade etmezken kadın sanatçı olmak ne kadar destek görür bilemem. Ama bu tarz dış tepkilerin beni ve sanatımı olumsuz etkilemediğini de söylemek isterim.

Çağla Dinler_4_2020_Tuval üzerine akrilik, posca kalem ve yağlı boya_30x90 cm
Çağla Dinler_5_2020_Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya_30x90 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞLA DİNLER KİMDİR ?

Çağla Dinler, 12 Aralık 1997’de İzmir’de doğdu, ilköğretimini Bursa, orta öğretimini Aydın’da bitirdi. Lise hayatını Ankara Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde 2016 yılında bitirdi. 2016 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2019-2020 öğretim yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Farabi Değişim Programı yaptı. Üniversite hayatını Konya Selçuk Üniversitesi’nden mezun olarak bitirdi. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisansüstü eğitimine başladı, halen devam etmekte. Resimlerini evinde kendi düzenlediği atölyesinde ortaya çıkartmakta.

 

 

 

SERGİLER

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, Karma Sergi (2012)

Anküsev Sanat Galerisi, Karma Sergi (2016)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “Aştık Mı?” (2020)

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sanat Galerisi, Karma Sergi “11” (2020)

HÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Sergisi (2020)

OAP 2020 Uluslararası Multidisipliner Online Sanat Sergisi (2020)

Digital Art Forest Instagram Sergisi (2020)

Portfolyou Instagram Sergisi (2020)

Yeni Nesil Sanat Online Sergi (2020)

BASE (2020)

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: