Buse Çalpan

”Ortaya çıkan eserde hangisi gerçek sorusunu aslında tamda eserlerimin alanı olarak ifade edebilirim.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Çeşitli malzemelerle bir kurgu oluşturmaktayım. Bu kurguda gölgesi olan nesne, gölgeyi oluşturan ışık kaynağı ve gölge üçlemesinin birbirleri içindeki iletişimi esas alıyorum. Her biri kendi içinde ki anlamını ifade etmeden gölgenin bütünlüğü ile şekillenerek bir sorun ortaya atar. Her bir çalışma tanımsız katmanlar olarak izleyicisini belli bir noktaya taşır. Bazı çalışmalarımda soyut formlarla boyut algısı tartışılabilir. Renk kullanımı, gölgenin söyleminin önüne geçmemek için ona hizmet eder. Çalışmalarımda izleyicinin,  gerçek görünen formların varlıklarıyla oynandığında gösterilmek istenen gölgeye yönelimi araştırmaktadır. Burada oluşan kurgulanmış gölge aslında bir düzenleme yani kendiliğinden var olmayan bir durumdur. Bu sebeple var olabilmesi için gerçekten var olan nesnelere ihtiyacı vardır. Böylelikle gerçekte var olanlardan daha etkili olabilmesi veya asıl söyleminin ne olduğunu üzerine araştırmaya çalışıyorum.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Görme duyusuyla gerçekleşen eylemin ne olduğu üzerine düşünüyorum. Bunu tartışırken yardımcı olan tüm kavramlar ışık, mekan, nesne aslında bir bütün olarak, ayrı ayrı beni içlerine çekip düşündürmekte ve bunlara belli bir noktada kaynaklarım diyebilirim.

Buse Çalpan,Bedensiz 2. 2019. (Elle Şekillendirme, 1100°C
Buse Çalpan,Bedensiz. 2018. (Elle Şekillendirme, 1100°C

 

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Resim yapmak en temel de tasarımın ortaya çıkardığı bir başlangıçtır. Bu sebeple olması gereken düşünceler çatışmasının ortaya çıkardığı bir uyumdur. Mesela uyumsuzluğun uyumu olarak bir tanım yapabilirim.

 

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Sanat anlayışım gerçeklik kavramı üzerine şekilleniyor. Aslında tüm eserlerimde başlattığım tartışmanın ilk sorusu olabiliyor. Ortaya çıkan eserde hangisi gerçek sorusunu aslında tamda eserlerimin alanı olarak ifade edebilirim.

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Zaman ve mekan tanımlanmaksızın karşılaşılan ve üstüne düşünülen, ışık-gölge üzerine sürdürülen her tartışma anının içinde olabilirdi.

Buse,Calpan,Turkey,The Bridge Between Us,Ceramic;Naked Raku
Buse,Calpan,Turkey,The Bridge Between Us,Ceramic;Naked Raku 2

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Benim düşüncemde yaratıcılık bir dil gibi sürekli ilerlemesi olan ya devam eden ya da duraksayarak yönünü değiştiren bir noktadır. Her ikisi içinde bir birikim ve alanınızın bilgisine sahip olmanız gerekir. Yaratıcılık devam eden noktada ise zamanında vermiş olduğu bilgiyle yani birçok şeyin sonucu ile ortaya çıkan bir başlangıçtır.

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Mutlaka eserlerimin teknolojinin gerektirdiği kültürel bir evrilme geçiriyordur diye düşünüyorum. Sonuçta o eserin yaşadığı sayısal zaman karşılığı da eserler üzerine söz sahibi olabilir.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Etkiler, her zaman her noktada var olabilir. Etkilerin ortaya çıkardığı bu eserler üretimi bir iletişim gibidir. İletişimde toplumun varlığı, devamlılığı gibi düşünülürse toplumsal dünyanın verdiği bilgiler de bilerek yada bilmeyerek ortaya çıkan eserlerde yer alabilir.

Buse Çalpan,Denge. 2017. (Elle Şekillendirme, 980°C
Buse Çalpan,Fil. 2019. (Elle Şekillendirme, 30x30x60 cm, 1000°C

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Üzerinde derin düşünülmeye açık olan alanların bir söylemi şeklinde bir ifade, estetiğin güncel karşılığı olabilir.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadın seramik sanatçısı olarak bu soruyu cevaplamak çok kısıtlı olabilir. Farklı bir ülkede de sanat ifade ettikten sonra belki daha karşılaştırmalı açıklamalar yapabilirim. Ama en azından kadın olarak zaten malzemenin gerektirmiş olduğu beden gücü ya da disiplinler arası çalışmalarda demir, tahta tüm malzemeler bir şekilde belli bir noktada düşüncedeki yerine getirilebiliyor. Bu sanatın ortaya çıkmasının sancılı bir süreci gibi. Onun dışında toplumsal olan kısmı çok da çözüm götürmez olabilir. Genel sanat, sadece ortaya sanat eseri meydana getirmek isteyen bir birey olarak veya sadece bir kadın olarak bile bu soru çok derin anlamlar içeriyor.

Buse Çalpan,Piyon. 2019. (Elle Şekillendirme, 30x30x60 cm, 1000°C
Buse Çalpan,Piyon. 2019. Artankara

BUSE ÇALPAN KİMDİR ?

 

1995 yılında İstanbul’ da doğan sanatçı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Ayşe Ege Anadolu Meslek Lisesi, Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü’nü okudu. Lise stajını grafik üzerine tamamladı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nü okudu. Stajını Çanakkale Seramik Fabrikası, AR-GE’ sinde tamamladı. 2017 yılında Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Stajını Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde tamamladı. Bu süreçte katıldığı seminer, çalıştay, workshop, sergi, yarışma ve etkinlikler de faaliyette bulundu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Bölümü’nde tezli yüksek lisansını bitirdi. Çalışmalarını gölgenin sanat alanındaki yeri ve sanat nesnesi ile olan ilişkisi üzerinde durarak araştırmaktadır. Şu an Reşitpaşa Görme Engelliler Okulu’nda seramik eğitimi vermektedir.

 

2001 – 2008   İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdi.

2009 – 2013   Ayşe Ege Anadolu Meslek Lisesi, Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü’nü okudu.

2013 – 2017   Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nü okudu.

2018 – 2020   Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Bölümü’nde tezli yüksek lisansını bitirdi.

2021 –   Sanatsal faaliyetlerine devam etmektedir.

 

İlgi Alanları:    Resim, Sinema, Müzik, Dans, Havada Akrobasi, Yoga, Tiyatro, Artistik Yüzme/Su Balesi, Buz Pateni, Bale, Felsefe, Kişisel Gelişim, Astronomi, Kültürel Etkinlikler..

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d