Burcu Acar

”Sanat eseri dış dünyanın yinelenmesinden ibaret değildir. Sanat sürekli değişkenlik gösterir ve özgünlüğünü korur.  Bundan dolayı gerçeklik kavramı sanat anlayışımda ulaşmaya çalıştığım anlam doğrultusunda bir öneme sahiptir. ”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Resimlerimde, insan ve ruh kavramları üzerinde yoğunlaşıyorum. İnsanların ruhsal hallerini, iç dünyalarında yaşadıkları sessiz kaosları, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara karşı, kendine ve dış dünyaya yabancılaşması durumunu vurgulamaya çalışıyorum. Vurgulamaya çalıştığım bu  melankolik duygu durumlarını, farklı karakterler üzerinden aktarırken, her bir karakter, iç dünyamdan ve düşünsel yolculuğumdan izler taşıyor.

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir? 

Genel olarak, melankoli ve doğa diyebilirim. Diğer yandan karşıma çıkan her şey, bir kitap, bir film veya  bir fotoğraf benim ilham kaynağım olabilir. Bütün bunlar yaratım sürecimde beni tetikleyen etkenlerdir.

Burcu Acar, 30×30 ”isimsiz” T.Ü.Y.B 2019

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Resme başladığımda yoğun duygu karmaşası yaşıyorum.  Bu beni heyecanlandırıyor aslında.  Buradan yola çıkarak değerlendirsem, resim yapmak benim penceremden bakıldığında çatışma mı yoksa uyum mu ?  Bence her ikisi de mevcut. Çünkü yaratım sürecinde yaşanan çatışma, yerini yavaş yavaş uyuma bırakıyor. Böylelikle bu çatışma ve uyum arasındaki zıtlık, ortaya çıkan eseri daha da anlamlı kılıyor.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Sanattaki gerçeklik anlayışı, dış dünyayı yansıtan bir ayna görevi görmesi değildir. Çünkü sanat bu değildir.  Sanat eseri dış dünyanın yinelenmesinden ibaret değildir. Sanat sürekli değişkenlik gösterir ve özgünlüğünü korur.  Bundan dolayı gerçeklik kavramı sanat anlayışımda ulaşmaya çalıştığım anlam doğrultusunda bir öneme sahiptir.

Burcu Acar, 90×120 ”Benlik” T.Ü.Y.B 2019

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Hayatın  her yerinde diyebilirim.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Zihnimizde oluşan düşünceler yaratım sürecini başlatır ve bu şekilde devam eder. Bu süreçte yaratıcılık durumunu, nereye kadar ve ne ölçüde götürebildiğimiz önemlidir. Yani yaratıcılık başlangıçtır ama sonuçla anlam bulur.

Burcu Acar, 100×120 ”Boşluk” T.Ü.Y.B 2019

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz? 

Popüler kültürün empoze ettiği anlayıştan ziyade, daha çok iç dünyamı yansıtan, hayal gücüm ve düşünsel süreçlerimle birlikte keşfetmeye devam ediyorum ve bu doğrultuda eserler üretiyorum.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınız da etkisini olduğunu düşünüyor musunuz? 

Yadsınamaz bir gerçek.

 

Burcu Acar, 110×120 ”İsimsiz” T.Ü.Y.B 2019

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Estetik kavramı zaman içerisinde  değişime uğramış ve çok anlamlı bir yapıya dönüşmüştür. Her dönemin kendi gerçekliği içinde farklı tanımlamalarla karşımıza çıkmıştır. Günümüzde ise sanat eserinin niteliğini belirleyecek birden fazla faktör olması ve  çokça farklı yöntemin kullanılması nedeniyle, değişkenlik göstermektedir.

10. Türkiye’de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Kadın sanatçılara bakıldığında,  sanattaki yerleri toplumsal konumları ile paralellik göstermektedir.  Günümüzde de kadınlar bu sebepten dolayı farklı zorluklarla baş başa kalmışlar ve kalmaya devam ediyorlar. Kadın ya da erkek sanatçı şeklindeki cinsiyetçi bir yaklaşıma karşıyım.  Olması gerekenin ‘’Sanat ve Sanatçı’’ şeklinde olduğu düşüncesindeyim. Toplum olarak sadece sanat  değil, hayatın her alanında eşit bir çizgide yürüyebilmeyi tamamen başarabilmek temennisi ile…

 

BURCU ACAR KİMDİR ?

1995 yılında Nevşehir’de doğdu.

2018 yılında Nevşehir Hacı Bektaş-i Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden, bölüm birinciliği ile mezun oldu.

2018 yılında yine aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nı  kazanmış olup,  Prof. Dr. Hüseyin ELMAS danışmanlığında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d