Ayşenur Ceren Asmaz

”Hem kadın hem sanatçı olmak ise, bile bile lades demek.

Bu tercihi yapmak için ya çok bilinçli olmalısınız ya da naif denecek

kadar şapşal. ”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

Toplumun her parçasını, aile evimmiş gibi düşünmemi sağlayan bir fanusta büyüdüm. Herkesin annesi benim annem gibi düşünüyordu, herkesin babası benim babam gibi davranıyordu ve niceleri. Ergenlikle birlikte gelen dış dünya farkındalığı benim içinde diğer herkes gibi vurucu olmuştu. Farklı doğrular olabileceğini, bazı seçimlerin kültürel altyapı ile sabitlendiğini ve hatta çoğu zaman seçim şansının olamayacağını öğrenmem sert bir şekilde oldu. Önceleri dış dünyaya uyum sağlamak için onlar gibi olmaya çalışmakla başladı, sonra onları anlamaya çalışmak, anlayamadığında anlayış göstermeyi öğrenmek ve bütün bunlardan erken bir vakitte yorularak sadece izlemek eylemine evrildi. İzlediklerimin hızla çoğalarak taşar duruma gelmesi de, tüm bu verileri çalışmalarıma aktardığımı fark etmem de aynı zamana denk geliyor. Sonraları bu bir tür beslenmeye dönüştü ve hatta bağımlılığa… Çalışmalarımın merkezinde hep insan oldu, sıfatı, kimliği, kültürü, yeri, yurdu fark etmeksizin insan. Sanatı da insanı ve kendimi anlamaya, anlamlandırmaya dair bir araç olarak kullanıyorum diyebilirim.

A. Ceren Asmaz,“Residents of Gopitholand”; Lady with the cage, 2020
A.Ceren Asmaz,“Residents of Gopitholand”; Lady with the cage, 2020                                                            

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

Öncelikli olarak insan. Pek çok kişi gibi en sancılı süreç olduğunu düşündüğüm yaratım sürecim insanla başlıyor. Kimi zaman bu çevremde sürekli olarak gözlemlediğim insanlar ve onların yaşamın gidişatına verdikleri tepkileri imgeleştirmem olsa da, çoğunlukla tanımadığım ve sadece sosyal ortamlarda gözlemlediğim kişiler üzerine çalışıyorum. Karşısındaki kişi ile yaptığı sohbet, verdiği ve vermek istediği tepkileri gözlemlemek ve bunlar üzerinden çıkarım yaparak imgeleştirmek çok daha sağlıklı geliyor bana. Normal ve gerçek diye tanımladığımız şeylerin aslında o kadar da güzel olmadığı ve sadece var olduğu gerçeği benim de var olanı yansıtma isteğimi tetikliyor diyebiliriz.

A. Ceren Asmaz,“Residents of Gopitholand”; sitting on the clouds, 2020
A. Ceren Asmaz, “Residents of Gopitholand”; sitting on the clouds, 2020

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Benim durumumda illüstrasyon, seramik ya da cam yüzeyler üzerinde bir şeyleri resmetmek; çatışmaya karşı gösterdiğim dirence uyum sağlamak. Ortada dışarı çıkması gereken bir çatışma olduğu doğru, bu gerek benim içimde yaşanıyor olsun gerek çevremde. Bir sorun var. Bu sorun bir şekilde ortaya çıkmalı, kaydedilmeli, aktarılmalı ve hatta ifşa edilmeli. İşte bu sorunun ortaya çıkmak için yarattığı çatışma hali, bu çatışmayı daha güçlü kılan ona karşı gösterdiğim ve onu en başta sorun haline getiren direncim ve sonunda bu dirence uyum sağlayarak orta yolu bulmak, aktarmak ve ortalığın bir süreliğine de olsa sakinleşmesi.

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Bana göre çok gerçek şeyler resmediyorum, birebir, gördüğüm gibi ve hatta hissettiğim kadar gerçek ama gerçekliğin sübjektif bir olgu olduğunu unutmamak gerek. Bu soruya, “Inner Monsters: Glass Edition” sergimin kataloğunda yer alan sevgili Dr. Pervin Yiğit’in çalışmalarım için yaptığı bir yorum ile cevap vermek isterim. “ Amaç gerçekliği idealize etmek değil, aksine hayatı olduğu gibi anlamaktır. Hayatı olması istenen bir hayal olarak görmek yerine, ona gerektiğinde deforme olmuş, kötü, yalnız ve vahşi tarafından bakabilmek, bakarken de orada saklı olan yeniyi keşfederek daha başka anlamlar bulabilmektir”.

A.Ceren Asmaz, “Residents of Gopitholand”; so-called prince, 2020

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Çok uzun süredir tüm çalışmalarımda kullandığım ve sürekli gelişen, çeşitlenen, hayatın içinden gelen canlılarım var ve artık bu canlı türünün bir ismi de var; ‘Gopitho’. Gopitho’lar benim kendimi ve insanı anlamlandırmaya çalışırken kullandığım küçük canlılar. Her insanın pek çok Gopitho’su olabilir ya da bağımsız insanların arasında yaşayanları da var. Bu yüzden Gopitho’lar muhtemelen gökdelenlerin olduğu dev bir köyde, hareketli caddelerden birindeki zincir kahvecide diğer insanlarla birlikte kahve yudumlardı.

A. Ceren Asmaz, “Residents of Gopitholand”; so-called prince, 2020
A.Ceren Asmaz,“Residents of Gopitholand”; Lady with the cage, 2020

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Sanırım yaratıcılık bir yol. Başı zor ve karanlık ve hatta bazen çok parlak olan, sonunda ise sizi ne beklediğini asla kestiremediğiniz, merak da etmediğiniz ve gitmekten başka şansınızın olmadığı bir yol.

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

80 sonrası doğmuş bir birey olarak popüler kültürün bir parçasıyım, inşasında yer aldım. Bu yüzden elbette elimden çıkan her parçada kendimden ve yaşadığım dev popüler kültürden bir parça oluyor. Beslendiğim donelerin tamamı şu anki popüler kültürü oluşturan ve besleyen bireyler. Çoğu zaman eleştirel bir yaklaşım olduğu düşünülse de aslında olabildiğince saf haliyle betimlemeye çalışıyorum bu bireyleri ve sosyal ortamda kendilerine biçtikleri rolleri. Bu da popüler kültürü kendi geniş gözenekli süzgecimden geçirmemle oluyor.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisini olduğunu düşünüyor musunuz?

Toplumsal dünyadan ne kastettiğimize bağlı olarak evet. Kendimi hazır hissettiğimde daha geniş bir popülasyonu içeren toplumsal sanat anlayışına dair gözlemler yaparak çıkarımlarda bulunuyorum. Bu da bir ölçüde sürekli değişen ve gelişmeye çalışan sanat anlayışımı etkiliyor tabi ki. Ancak bu konuda her zaman hazır hissetmediğimi ve çok da cesur olmadığımı söylemeliyim. Sanat tanımım biraz daha muhafazakar sanırım. Elimden geldiğince o dünyanın sanat anlayışını anlamaya ve çıkarımlar yapmaya çalışsam da, dönüp dolaşıp yine kavramın, bağlamın altında bir emek, bir sorgu, bir sancı ve hatta geleneksellik arıyorum.

A. Ceren Asmaz,“Residents of Gopitholand”; invertebrate, 2020

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Güncel estetik anlayışını genelleyerek yorum yapmak yanlış olacaktır kanısındayım. Yine o bahsettiğim muhafazakâr tutumumdan dolayı estetik algısında da biraz sınırlı bir bakış açım var. Ve estetik algının biçimsel arayışı bitmeyen bir yolculuk gibi; estetik kaygılar ve bunu yansıtma biçimleri her geçen gün daha yüzeyselleşiyor gibi görünse de izleyici olarak bana verdiği haz, eserin içinde bulunduğu ortama, benim içinde bulunduğum ruh halime göre değişiyor. O anki ihtiyacıma bağlı olarak bu iletişim birbirini karşılar hale gelebiliyorken, kimi zaman kendi prensiplerim dâhilinde inanılmaz haz duyacağım bir eserden hiçbir dönüt alamadığım da oluyor. Üretim sürecim için de tüm bu değişkenler ve etkileri geçerli.

A. Ceren Asmaz, “Residents of Gopitholand”; I’m home, 2020

 

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadın sanatçı olmaktan önce, sanatçı olmak konusunda sıkıntılarım var. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir olgu; “Artist Küçümseme Sıfatı Gibi Bir Şey Halk Arasında” çünkü (bu isimde bir çalışmam da var 2017 yılından, demek ki o dönem bir zorlukla karşılamışım ). Akademik kimlik edinerek bunu bir derecede indirgeyebiliyorum, daha az hasar, üretime devam edebilecek maddi gücü akademik yaşamdan elde etme gibi. Ancak bu sefer de akademik yaşam sizi öyle bir çevreliyor ki, dışarıda bir hayat olduğunu unutacak duruma geliyorsunuz çoğu zaman. Dışarısı dediğimiz de, sanat piyasası!, var olmanın balta girmemiş bir ormandan farksız olduğu, çeşitli anlaşmalar ile yürüyen, maddi çıkarlar ve karşılıklı alışverişin bir türlü bitmediği bir ortam. Bu sadece Türkiye için geçerli değil tabii ki. Ulaşılabilirliğin teknoloji ile daha kolay hale geldiği bu zamanda, dünya dev bir köy haline geldi ve bunun gereğini yerine getirir bir ortamda yaşıyor artık.

Kadın olma durumuna gelince, her ne alanda var olursanız olun, kadın olmak başlı başına zor. Ama bu acınacak, kendini daha az hissedecek bir durum değil, sadece biraz daha çok çalışmak gerekiyor. Hem kadın hem sanatçı olmak ise, bile bile lades demek. Bu tercihi yapmak için ya çok bilinçli olmalısınız ya da naif denecek kadar şapşal. İkisinin ortası bir mantalite ile bu kararı vermez hiç kimse. Sanırım ben de dâhil olmak üzere çoğu tanıdığım kadın sanatçı ikinci şıktan geliyor; bu kararı veremeyecek kadar gençken bir anda oluyorsunuz sadece. Tıpkı kadın olmak gibi, üretme güdüsünü baskılayamamak da elimizde olan bir tercih değil.

 

AYŞENUR CEREN ASMAZ KİMDİR?

1987 Ankara doğumlu Ayşenur Ceren Asmaz; lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü (2010) ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Cam Anasanat Dalı (2013)’te tamamlamıştır. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak atanmış, 2014-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programı süresince bu kurumda görev yapmış ve 2018 yılında Sanatta Yeterlik programını tamamlamıştır. 2018-2020 yılları arasında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Sanat Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmış, 2020 yılı sonunda Türkiye’ye dönmüştür.

Çeşitli sempozyum, bienal ve karma sergilerinin yanı sıra; “İnsanın kanadı; gayretidir” ve “Inner Monsters: Glass Edition”, “Arabesque” isimli üç kişisel cam sergisi ve “Recipe for Disaster” isimli bir kişisel seramik sergisi; ayrıca “İki Nehir” isimli şiir kitabı için hazırladığı illüstrasyonlardan oluşan bir illüstrasyon sergisi bulunan sanatçının, biri heykel ikisi seramik alanında olmak üzere üç adet ödülü vardır. Sanatçının Güney Kore Uluslararası Macsabal Müzesi, Stieglitz Academy Uygulamalı Sanatlar Müzesi ve pek çok özel koleksiyonda eserleri yer almaktadır.

Uluslararası Hakemli Dergilerde yayımlanan Makaleler :
ASMAZ AYSENUR CEREN (2020). Çagdas Sanatta Geleneksel Bir Medyum Olarak Camaltı Resmin
Kullanımı. Social Sciences Studies Journal, 6(57), 805-817., (Kontrol No: 6108536)

ASMAZ AYSENUR CEREN (2020). Katmanların Estetik Etkisi: Cam Heykeller. Fine Arts, 15(1), 1-
16., (Kontrol No: 6032501)

ASMAZ AYSENUR CEREN (2020). Yeni Nesil Kaotik Sahneler: The Chapmans ve Yellin. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 449-461., (Kontrol No: 6017398)

SENOL TOLGA,ASMAZ AYSENUR CEREN (2018). A Research on Kazimir Malevich’xxs Art Perception
Post Geometric-Pure Period. Idil Journal of Art and Language, 7(47), 829-835., Doi: 10.7816/idil-
07-47-07, (Kontrol No: 4985297)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings)
Basılan Bildiriler :
ASMAZ AYSENUR CEREN (2019). Individual Originality vs. Social Originality. V. International Scientific and Practical Conference, Innovative Cultural and Artistic Aspects in the Modern World, 28-30., (Özet bildiri), (Kontrol No: 5351073)

ASMAZ AYSENUR CEREN (2019). Art-Space Compression: a Case of ”Art Rooms” as an Art Gallery. V. International Scientific and Practical Conference, Innovative Cultural and Artistic Aspects in the Modern World, 218-220., (Özet bildiri), (Kontrol No: 5351087)

ASMAZ AYSENUR CEREN,ÇÖVENOGLU FÜSUN,DEMIR MERT TASKIN (2018). Sgrafitto Technique as a Surface Evaluation Tool: An Example of contemporary Turkish Cerami Artists. International Academic Research Conference From Crafts to Art Ceramic: Technology, Decor, Style, 1(1), 109- 110., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4286120)

ÇÖVENOGLU FÜSUN,ASMAZ AYSENUR CEREN (2018). Contemporary Interpretations of Wall Ceramics that were Used in the Anatolian Medieval Buildings. International Academic Research Conference From Crafts to Art Ceramic: Technology, Decor, Style, 1(1), 93-94., (Özet bildiri), (Kontrol No: 4286122)

AGATEKIN MUSTAFA,ASMAZ AYSENUR CEREN (2014). Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü’xxnün Türkiye’xxde Cam Egitimindeki Yeri ve Önemi – The Place and Importance of Glass Department of Faculty of Fine Arts Anadolu University in Turkey. Anadolu ISAE2014, 6-17., (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1527013)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler:
Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar
Kadın Bedeninin Betimlenmesine Dair Örnekler ve Seramik Yorumlar (2019)., ASMAZ AYSENUR CEREN, LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:978-613-9-47534- Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 5015357)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

Les Nouveaux Aspects de la Francophonie A Bursa, Bölüm adı:(A Research On The Works of French Artist Daniel Buren In The Context Of Art-Space) (2018)., SENOL TOLGA, ASMAZ AYSENUR CEREN, OmniScriptum Publishing Group, Editör:Ayla Gökmen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-620-2-27397-8, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4148086)

Research and Development on Social Sciences 13, Bölüm adı:(A Research on Stanislav Libenskys Pure-Geometric Glass Sculptures in the Context of Light and Color Usage) (2017)., ASMAZ AYSENUR CEREN,SENOL TOLGA, E-BWN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 9, ISBN:978-83-948896- 4-7, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 3668961)

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri 
Uluslararası, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 03.06.2020-25.06.2020, Arabesque, Art Space Gallery, (Kontrol No: 301810)

Uluslararası, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 20.09.2019-19.10.2019, Recipe for Disaster, Rüstem Bookshop Art Gallery, (Kontrol No: 273471)

Uluslararası, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 06.02.2019-28.02.2019, Inner Monsters: Glass Edition, Art Rooms, Kyrenia, (Kontrol No: 255654)

Uluslararası, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 18.10.2018-31.10.2018, Iki Nehir, Siir Kitabı Illüstrasyonları Sergisi, Art Space, Nicosia, (Kontrol No: 255655)

Ulusal, SERGILER/Bireysel (kisisel) sergiler/, 29.01.2018-12.02.2018, ”Insanın kanadı, gayretidir” Kisisel Cam Sergisi, Izmir Devlet Resim Heykel Müzesi Turgut Pura Galerisi, (Kontrol No: 203320)

Uluslararası, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 15.06.2020-21.06.2020, Exhibition of 2nd International Fantastic Macsabal (Bowl) Competition, Korean Culture Senter, (Kontrol No: 303002)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 13.02.2020-03.03.2020, Örümcek ve Sinek Hayaleti, Art Space Gallery, (Kontrol No: 296800)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 26.12.2019-24.01.2020, Uzak Gelecek, Art Space Gallery, (Kontrol No: 296799)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 09.12.2019-15.12.2019, 8. Uluslararası Ege-Art Sanat Günleri, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, (Kontrol No: 296801)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 19.11.2019-22.11.2019, MAKAMER I. Uluslararası Kültür Sanat Bulusması, ”Özgür Kadın” Temalı Seramik Sergisi, Dogu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Binası, Sergi Salonu, (Kontrol No: 274786)

Uluslararası, SERGILER/Grup Sergiler /, 12.05.2019-12.07.2019, ”Zamanın Birinde”, Seramikten Masallar Sergisi Ceramic Tales Exhibition, Art Rooms Gallery, (Kontrol No: 261308)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 10.05.2019-10.05.2019, Spring’in ARUCAD 2019, Arts and Craft Workshop II, Steampunk Theme Cosplay Workshop, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, (Kontrol No: 261310)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop yöneticiligi /, 23.03.2019-23.03.2019, Golifalı Happening, Rüstem Kitabevi, (Kontrol No: 259512)

Uluslararası, SERGILER/Üniversitelerin düzenledigi sergiler /, 10.01.2019-31.01.2019, Random ARUCAD, Art Rooms, Kyrenia, (Kontrol No: 255653)

Uluslararası, KOLEKSIYON /Koleksiyonda eserler /, 10.12.2018-31.12.2018, Wall of Ceramic Tiles – The world of Vilnius 2017, Vilnius, (Kontrol No: 247535)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 18.09.2018-20.09.2018, Kıbrıs Kagıt Sanatçıları Dernegi (KKSD), ”Kagıt Yapmak” Çalıstayı, Arkin university of Creative Arts and Design, Workshops Binası, (Kontrol No: 247520)

Uluslararası, SERGILER/Bianeller, trianeller /, 19.05.2018-15.09.2018, UNICUM 2018 OD TRADICIONALNE DO SODOBNE KERAMIKE – ZGODBA O VRELNI VEHI MEDNARODNA RAZSTAVA VINSKIH KOZARCEV IN VR?EV ZELINA 18, Razstaviš?e Graslov Stolp, Slovenska Bistrica, (Kontrol No: 258006)

Uluslararası, SERGILER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /, 03.09.2018-14.09.2018, ”Çatalköy Vounous” 2. Uluslararası Vounous Pismis Toprak Sempozyumu, Vounous Tepesi, Nekropol Alanı, Çatalköy, Girne, (Kontrol No: 247517)

Ulusal, SERGILER/Kamu Kuruluslarınca düzenlenen sergiler /, 10.07.2018-22.07.2018, ”Kapıları Aralamak” Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarısması Sergisi, CerModern, Ankara Modern Sanatlar Müzesi, (Kontrol No: 247510)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 18.06.2018-29.06.2018, Smokeless Wood-firing Kiln Building Workshop with Masakazu Kusakabe, SOL Atelier/Exhibition Hall, (Kontrol No: 296961)

Uluslararası, SERGILER/Grup Sergiler /, 22.05.2018-30.06.2018, Ceramic Exhibition in From Crafts to Art Ceramics: Technology, Decor, Style Research and Practice Conference, Saint Petersburg Art and Industry Academy (Siteglitz Academy), (Kontrol No: 211982)

Uluslararası, KOLEKSIYON /Koleksiyonda eserler /, 22.05.2018-25.05.2018, Inner Monsters Ceramic Edition, Applied Art Museum ve Saint Petersburg Art and Industry Academy (Stieglitz Academy), (Kontrol No: 296590)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 14.02.2018-30.03.2018, ”40” Karma Seramik-Cam Sergisi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Ilkadım/Samsun, (Kontrol No: 203321)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 05.04.2017-25.04.2017, Dünya Sanat Günü Izmir 17, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, (Kontrol No: 153031)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 21.03.2018-31.03.2017, Ögretim Elemanları Karma Sergisi, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, (Kontrol No: 180317)

Uluslararası, SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /, 23.11.2016-20.12.2016, 7. Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarısması Sergisi, Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 95059)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 01.10.2015-10.01.2016, SANATUAR 3 – Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Ögretim Elemanları Sergisi, Sanatuar 3, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 65969)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 31.05.2016-03.06.2016, 5. Uluslararası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarısması, Usak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mustafa Kemal Pasa Anfisi, (Kontrol No: 104408)

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 16.05.2016-30.07.2016, Akbank Günümüz Sanatçıları Yarısması Ödülü Sergisi, Akbank Sanat Galerisi, Taksim ISTANBUL, (Kontrol No: 95053)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 25.04.2016-03.05.2016, Akademi Ada 7 Uluslararası Sanat Akademisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yakın Dogu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, (Kontrol No: 87879)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 15.04.2016-29.04.2016, Dünya Sanat Günü Izmir Uluslararası Katılımlı Disiplinlerarası Karma Sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Izmir, (Kontrol No: 87878)

Uluslararası, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, 29.03.2016-09.04.2016, Izmir Rotary Kulübü 14. Altın Testi Seramik Yarısması Sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, IZMIR, (Kontrol No: 95055)

Uluslararası, SERGILER/Özel kuruluslarca düzenlenen sergiler /, 19.02.2016-29.02.2016, Büyük Efes Sanat Günleri, Karma Plastik Sanatlar Sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Izmir Resim Heykel Müzesi, (Kontrol No: 107338)

Uluslararası, SERGILER/Bianeller, trianeller /, 25.04.2016-23.05.2016, International Biennial of Miniature Arts, Faculty of Arts and Design West University of Timi?oara/Timisoara, (Kontrol No: 88297)

Uluslararası, SERGILER/Kamu Kuruluslarınca düzenlenen sergiler /, 04.12.2015-13.12.2015, 6. EgeArt Sanat Günleri, Genç sanat Yarısması, Atatürk Kültür Merkezi, Izmir, (Kontrol No: 65963)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 18.11.2015-16.12.2015, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergisi, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi, (Kontrol No: 213482)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 27.10.2015-17.11.2015, SANATUAR 3 – Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Ögretim Elemanları Sergisi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Ögretim Elemanları Sergisi, (Kontrol No: 65970)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 07.10.2015-28.10.2015, 40 YAS ALTI 40 GENÇ SANATÇI, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, (Kontrol No: 65972)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 17.06.2015-19.06.2015, Kusaklar Sergisi – Seramik Egitim ve Degisim Dernegi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Ortak Etkinligi, Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi, (Kontrol No: 28628)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 13.05.2015-16.05.2015, Farklı ve Birlikte III, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 28627)

Uluslararası, SERGILER/Uluslararası Sergiler /, 15.04.2015-25.04.2015, Izmir Dünya Sanat Gününü Kutluyor, Izmir Resim Heykel Müzesi, Kültürpark Sanat Galerisi, (Kontrol No: 65967)

Uluslararası, KOLEKSIYON /Resmi koleksiyonlar /, 02.02.2015-26.02.2015, International Macsabal Musem Residence Program 2015 / Seramik Müzesine Eser Bagısı, South Korea – Wanju/Samnye, (Kontrol No: 28625)

Uluslararası, SERGILER/Kamu Kuruluslarınca düzenlenen sergiler /, 02.02.2015-26.02.2015, International Macsabal Musem Residence Program 2015 dahilinde sergi, South Korea / Wanju- Samnye, (Kontrol No: 68331)

Ulusal, SERGILER/Karma sergiler /, 16.01.2015-17.01.2015, Büyük Efes Sanat Günleri, Swissôtel Buyuk Efes, (Kontrol No: 65990)

Uluslararası, SERGILER/Uluslararası Sergiler /, 20.10.2014-25.10.2014, “Dönüsüm” temalı Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi – Sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, (Kontrol No: 28626)

Uluslararası, KURATÖRLÜK /, 20.10.2014-25.10.2014, Bellek Sergisi No:1, DEÜ güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Kongresi 2014, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, (Kontrol No: 213481)

Ulusal, KURATÖRLÜK /, 03.07.2014-25.07.2014, Z Raporu Sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 213483)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 24.04.2014-24.05.2014, ”Dissimilarity” Resim, Seramik ve Modern sanat Sergisi, Artis Causa Gallery, Selanik, Yunanistan, (Kontrol No: 9600)

Uluslararası, SERGILER/Karma sergiler /, 07.02.2014-07.03.2014, Filipinler Için, Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi, Ankara – Filipinler Büyükelçiligi Sergi Salonu, (Kontrol No: 9601)

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 18.06.2012-22.06.2012, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü – Lisansüstü Ögrencileri “Süreklilik” Karma Sergisi, ETI Arkeoloji Müzesi, (Kontrol No:
8175)

Ulusal, SERGILER/Grup Sergiler /, 12.11.2011-20.11.2011, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, “Lisansüstü 2011 Yıl Sonu Sergisi”, Açık Ögretim Fakültesi Egitim ve Kültür Merkezi Yunus Emre Sanat Galerisi, (Kontrol No: 8173)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 11.10.2010-21.10.2010, Camgeran 2010 Uluslararası Katılımlı Uygulamalı Cam Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 296587)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 18.10.2009-24.10.2009, Imece2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, (Kontrol No: 296586)

Ulusal, SANATSAL ETKINLIKLER/, 12.09.2008-23.10.2008, Anadolu Üniversitesi 50.Yıl Tasarım Etkinligi Yerler – Yerlestirmeler – Yer Degistirmeler Tasarım Çalıstayı Iç Mimarlık Grubu, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, (Kontrol No: 8168)

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop /, 26.11.2007-28.11.2007, SERES2007-IV.Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Türk Seramik Dernegi, (Kontrol No: 296588)

Ödüller:
15. Altın Testi Seramik Yarısması 2. Ödülü, Izmir Rotary Kulübü, 2018,

  1. Uluslarlarası Gizem Frit Seramik Yarısması, ARTISTIK BASARI ÖDÜLÜ, SAKARYA
    ÜNIVERSITESI, 2016

Turgut Pura Vakfı Naci Artun Özel Ödülü, Turgut Pura Vakfı, 2015

Tasarım

Gaile Dergisi, Editörün Notu için Hazırlanmıs Illüstrasyon 2020 Mart, Tasarım Sahipleri:Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 30698

Gaile Dergisi, Editörün Notu için Hazırlanmıs Illüstrasyon 2020 Subat, Tasarım Sahipleri: Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 30513

Golifalı Happening, Tasarım Sahipleri:Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 26512

Gaile Dergisi, Editörün Notu için Hazırlanmıs Illüstrasyon 2019 Subat, Tasarım Sahipleri: Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 26451

Siir Illüstrasyonları, Tasarım Sahipleri:Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 30547

Izmir Evleri, Tasarım Sahipleri:Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 20340

International Ceramic Mural Let’s meet / Spotkajmy si? – Wroc?aw’2016, Tasarım Türü:Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Tasarım Sahipleri:Aysenur Ceren Asmaz, Tasarım No: 9387

AkademiAda 7 Uluslararası Sanat Akademisi, Tasarım Türü:Bilimsel Tasarım, Tasarım Sahipleri: Aysenur Ceren Asmaz,Füsun Çövenoglu,Fevziye Özer, Tasarım No: 9601

 

Similar Posts

2 thoughts on “Ayşenur Ceren Asmaz

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d